Specialisatie Oude Muziek

Gelukkig is het spelen van Oude Muziek allang geen randfenomeen meer. Vanaf de jaren ‘60 ontstond een enorme heropleving die tot op vandaag blijft voortduren.

Ook in onze academie willen we een forum bieden aan al wie geïnteresseerd is in het historisch geïnformeerd uitvoeren van de renaissance- en barokmuziek.

Het is zeker niet de bedoeling om oude muziek te ‘restaureren’ maar wel om authenticiteit en eigen inbreng samen te smelten.

Meer info over de modules schooljaar 2018-2019 van de Specialisatiegraad Oude Muziek vind je in de bijlage of via ruthvankillegem@hotmail.com

  • elke module is apart te volgen als aanvulling op de eigen muziekrichting.
  • ook toegankelijk voor mensen van buiten de academie die enkel inschrijven voor de Specialisatiegraad Oude Muziek
  •  gratis voor leerlingen aan de academie in de derde of vierde graad.