Sorteer als bedrijf jouw afval correct

Gepubliceerd op zondag 2 oktober 2022
Ook voor bedrijven geldt de verplichting om afvalstoffen en materiaalstromen gescheiden te houden. Dit met het oog op een maximale recyclage en een milieuvriendelijke eindverwerking. De Vlaamse overheid legt KMO’s dezelfde preventie- en recyclage-inspanningen op als de huishoudens.

Hoe kan je de bedrijfsafvalstoffen beter sorteren?

Bedrijfsafvalstoffen sorteer je door meer soorten afval aan de bron te scheiden, zodat deze apart kunnen worden opgehaald. Recycleerbaar afval dat bij het restafval belandt, kan achteraf vaak niet meer gerecycleerd worden.

Hoe worden bedrijfsafvalstoffen ingezameld?

De regel is: afvalstoffen van KMO’s zijn bedrijfsafvalstoffen. De bedrijfsafvalstoffen die naar aard, samenstelling en hoeveelheid niet vergelijkbaar zijn met afvalstoffen van gezinnen moeten ingezameld worden door een private ophaalfirma.

Afvalstoffen die qua samenstelling en hoeveelheden wél vergelijkbaar zijn met de afvalstoffen van gezinnen mogen ingezameld worden via de gemeentelijke inzamelkanalen. Je mag maximaal 3 zakken van 60 l restafval tweewekelijks aanbieden. Lees op welke manier je het afval correct aanbiedt op www.ovam.vlaanderen.be/selectieve-inzameling-uw-verplichtingenalsbedrijf. Fost Plus ontwikkelde ook speciaal voor de bedrijven en ondernemingen de website www.sorterenophetwerk.be.