Sociaal werkers trekken naar éénoudergezinnen om rechten te bespreken

Gepubliceerd op vrijdag 22 april 2022
Het is niet altijd eenvoudig om de weg naar juiste hulp te vinden. Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) Meetjesland gaat daarom vanaf nu met de zelf ontwikkelde ‘Kubusmethode’ rechten verkennen, ontdekken en toewijzen bij éénoudergezinnen.

Een sociaal werker gaat naar de plaats van voorkeur van een éénoudergezin: thuis, op dienst of ergens anders. In een aantal gesprekken overlopen ze alle levensdomeinen met als doel rechten te verkennen, te ontdekken en toe te wijzen. Dat gaat van recht op financiële ondersteuning, tot recht op administratieve verheldering, tot recht op juridisch advies, tot recht op psycho-sociale ondersteuning en nog veel meer.

3 partners slaan handen in elkaar

GBO is een intensief samenwerkingsverband tussen 3 kernpartners: de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s), het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Diensten Maatschappelijk Werk (DMW) van de Ziekenfondsen.

Tijdens het GBO-traject stemmen de sociaal werkers van 3 kernpartners en de burger met elkaar af. Het volstaat dus om je verhaal maar één keer te doen! Hiertoe werd een samenwerkingsovereenkomst gegevensdeling en een digitaal uitwisselingsplatform ontwikkeld. Bij aanvang zullen de kernpartners, de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s), Kind en Gezin en de Meetjeslandse scholen éénoudergezinnen kunnen toeleiden. In een later stadium zullen ook andere toeleiders ingeschakeld worden en zullen de burgers zelf kunnen aankloppen bij GBO Meetjesland.

Sociaal werkers bereiden zich voor

De sociaal werkers van de kernpartners komen momenteel in opeenvolgende sessies samen om de totaalmethode door te nemen en de bijhorende tools daarbij te ontvangen. 

Meer info kan je krijgen bij Alexander Desender, beleidscoördinator van Welzijnsband Meetjesland, alexander.desender@welzijnsband.be of tel. 0492 14 14 45.