Slimme ANPR-camera’s

Gepubliceerd op donderdag 11 oktober 2018
Verkeersveiligheid is een prioriteit voor het gemeentebestuur. Op negen plaatsen in Aalter worden camera’s met automatische nummerplaatherkenning (ANPR) geplaatst. Op die manier zullen trajectcontroles op een zeer efficiënte manier worden uitgevoerd.

De slimme flitscamera’s die voorzien zijn in de Bellemdorpweg en Knokstraat zijn de eerste in hun soort. De camera’s kunnen over een vooraf vastgelegde afstand de gemiddelde snelheid berekenen en bij het overschrijden van de snelheidsbeperkingen, overtredingen doorgeven aan de politie. In de Weibroekdreef, de Wingenestraat en de Steenweg op Deinze wordt momenteel zo een trajectcontrole gebouwd. Ook in de Knokstraat en de Bellemdorpweg zullen slimme camera’s automatisch toezien op de maximale snelheid. De camera die in de Watermolenstraat komt, zal gebruikt worden voor politioneel toezicht. De ANPR-technologie herkent het kenteken van het voertuig via optische leesapparatuur en koppelt dit aan de beschikbare informatie over dat voertuig.

Plaatsing

ANPR-camera’s worden niet zomaar ergens geplaatst. Uiteraard speelt in de eerste plaats de nood tot permanente controle op het naleven van de maximumsnelheid op de voorgestelde trajecten. Aansluitend is, in overleg met politie en parket, een grondige technische analyse uitgevoerd door specialisten ter zake om te zien of het wel mogelijk is om op die plekken een camera te plaatsen. Daarbij werd rekening gehouden met een optimale zicht- en leesbaarheid van de nummerplaten, de mogelijkheden van aansluiting op het elektriciteits- en datanet. De trajectcontroles houden onder andere rekening met snelheidsregime en mogelijke sluipwegen. Zij overspannen een afstand van minimaal 500 meter.

Privacy

Het gebruik van ANPR-camera’s is opgenomen in de camerawet van 21 maart 2007 over de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s. De camerawet wil een wetgeving zijn die met de tijd mee evolueert maar zorgt ervoor dat het privéleven van de burgers wordt gerespecteerd.

Budget

Het gemeentebestuur trekt 629.859 euro uit voor de aankoop, plaatsing, homologatie en onderhoud van de negen trajecten, telkens met ANPR-camera. 30.250 euro wordt betaald door de (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen) POMOV in het kader van het beveiligen van bedrijventerreinen.

Locaties

De plaatsing van de trajectcontroles en slimme flitscamera’s (telkens met ANPR-camera’s) worden momenteel uitgevoerd op volgende plaatsen:

  • Weibroekdreef, ter hoogte van de huisnummers 57 en 125;
  • Wingenestraat, aan huisnummer 6;
  • Blekkervijverstraat ter hoogte van het huisnummer 47;
  • Steenweg op Deinze, ter hoogte van huisnummer 156 en Heirstraat 61 (in overleg met de Vlaamse overheid) 
  • Knokstraat, aan het huisnummer 36;
  • Bellemdorpweg, ter hoogte van huisnummer 31;
  • Watermolenstraat aan het huisnummer 1.

In de Ruiseleedsestraat en Lotenhullestraat wordt de effectieve plaatsing momenteel voorbereid. De werken daarvoor zullen starten begin 2019. Bij deze twee trajectcontroles zal bijkomend ingezet worden op het weren van zwaar verkeer. Je kan een kaartje bekijken met de verschillende locaties op www.aalter.be/anpr.

Planning werken

De grondwerken voor het plaatsen van de ANPR-palen en -kasten zijn momenteel volop in uitvoering. Aansluitend zullen de installaties worden aangesloten op het elektriciteits- en het datanetwerk. Daarna worden de trajecten geijkt en de camera’s gekeurd en verzegeld. Als alles volgens plan verloopt zullen alle installaties op vrijdag 1 februari 2019 operationeel zijn.