Naar inhoud

De cel Seniorentoets vervult een sturende rol in de organisatie. Zowel in de beleidsvoorbereidende, -opvolgende, en -evaluerende fase heeft zij een coördinerende functie. Zij volgt het beleid ten aanzien van deze doelgroep op en waakt erover dat ‘de senioren’ maximaal ondersteund worden.

Binnen de gemeentelijke organisatie maakt zij in haar werkzaamheden telkens de maatschappelijke toets t.a.v. de senioren. Zij waakt erover dat het gevoerde beleid doorheen de ganse organisatie rekening houdt met deze doelgroep.

Door het introduceren van passende beleidsinitiatieven helpt zij de senior in het zoeken naar manieren om tot een uitgebalanceerd leven te komen. Vrijetijdsbesteding en sociale zorg nemen daar een cruciale plaats in. Zij zal dus o.m. op een vernieuwende manier inspelen op de dienstverlening aan senioren.

Deze cel is de coördinator van het globaal gemeentelijk seniorenbeleid. Deze cel heeft de taak een seniorenbeleid te ontwikkelen, met een uitbreiding naar het brede landschap van de vrijetijdsbesteding en de sociale zorg. Zij organiseert, begeleidt, ondersteunt en activeert participatie van de oudere in het gemeentelijk beleid. De cel is de stimulator voor een horizontaal en verticaal geïntegreerd seniorenbeleid.

De cel Seniorentoets werkt beleidsmatig samen met de seniorenadviesraad.

Waarvoor kan je hier terecht?

Praktisch

Seniorentoets

Europalaan 22
9880 Aalter
tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail

Gerelateerde thema's