Naar inhoud

College van burgemeester en schepenen

Gerelateerde info Praktische info

Het college van burgemeester en schepenen is in de eerste plaats een uitvoerend orgaan, voor zowel opdrachten van gemeentelijk als van algemeen belang. Daarnaast heeft het ook een specifieke, toegewezen bevoegdheid. Zo is het college belast met het beheer van de gemeentelijke instellingen en eigendommen, het beheer van de inkomsten, toezicht op de boekhouding en heeft het de leiding van de gemeentewerken.

Samenstelling