Naar inhoud

Schade door overmacht

Wat?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen schade aan gewassen en schade door een algemene ramp.

Bij periodes van droogte of neerslag of naar aanleiding van andere klimatologische oorzaken kunnen landbouwers een aanvraag indienen bij het vaststellen van schade aan gewassen.

Indien burgers worden getroffen door een algemene ramp, dan kunnen zij (onder bepaalde voorwaarden) aanspraak maken op een tussenkomst van het Rampenfonds. Dit geldt enkel voor beschadigde goederen die niet verzekerbaar zijn door een gewone brandpolis en op voorwaarde dat de natuurramp officieel wordt erkend .

Aanvraag

De getroffenen worden aangeraden foto's te nemen en de schade in geval van een algemene ramp te laten vaststellen in een proces verbaal door de politie of in geval van schade aan teelten door de schadecommissie, aangesteld door het college van burgemeester en schepenen.

Het gemeentebestuur bezorgt de aanvraagformulieren en de processen verbaal na verwerking aan het rampenfonds. Aan de hand van de meteorologische gegevens en de schade, kan de Vlaamse regering op basis van de gegevens van het rampenfonds, de gemeente al dan niet erkennen als rampgebied.

Afhandeling

Indien de weersomstandigheden erkend worden als ramp kunnen deze aanvraag, de adviezen en/of besluiten van de aangestelde schattingscommissie als basis gelden voor de aanvraag tussenkomst schadeloosstelling binnen de procedure “natuurramp”.

Na de erkenning van de ramp door de Vlaamse regering worden de personen die hun aanvraag  indienden bij het gemeentebestuur geïnformeerd over de te volgen procedure. Andere schadelijders worden geïnformeerd via het infoblad TotAalter.

Praktisch

Risicobeheer

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail