Schade door stormwind?

Gepubliceerd op donderdag 28 maart 2019
Heb je schade door de zware stormwinden van zondag 10 maart 2019? Geef jouw schade aan bij het gemeentebestuur ten laatste op zaterdag 20 april 2019.

Erkenning

Op basis van de ontvangen aanvragen, maakt het gemeentebestuur een raming op van alle schade op het grondgebied. Daarna dient het gemeentebestuur een erkenningsaanvraag in bij het Vlaams Rampenfonds, die dan het weerfenomeen verder zal onderzoeken. Vervolgens kan de Vlaamse Regering het stormweer erkennen als algemene ramp. Na publicatie van de erkenning in het Belgisch Staatsblad kan je een tegemoetkomingsaanvraag indienen bij het Vlaams Rampenfonds. Een tegemoetkoming is uitgesloten voor goederen die in principe verzekerd kunnen worden door een woningpolis. Contacteer dus eerst jouw verzekeringsmaatschappij. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de cel Risicobeheer via risicobeheer@aalter.be of via tel. 09 325 22 00.

Aanvraagformulier

Je kan het aanvraagformulier vinden via www.aalter.be/schade. Je kan zowel verzekerde als niet-verzekerde schade opgeven. Belangrijk hierbij is dat je een raming in euro van de schade opgeeft en dit met de nodige bewijsstukken staaft (offertes, facturen…).