RUP Ursel: infomoment gaat digitaal

Gepubliceerd op zondag 7 februari 2021
Met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wil het lokaal bestuur de toekomstige krijtlijnen vastleggen voor de ruimtelijke ordening in de dorpskern van Ursel.

De eerste stap tot het RUP Ursel is een startnota en procesnota. Beide nota’s kunnen tot en met maandag 15 maart 2021 geraadpleegd worden via www.aalter.be/rup-ursel-dorp. De nota’s liggen ook ter inzage tijdens de openingsuren in het gemeentehuis van Aalter, na het maken van een afspraak (tel. 09 325 22 00 of op www.aalter.be/afspraak).

Digitaal infomoment

Op donderdag 11 februari 2021 om 19.00 u vond een infomoment plaats. Door de coronapandemie besliste het lokaal bestuur om er digitaal infomoment te maken. Bekijk hieronder de opname van het infomoment. Vragen en suggesties ontvangt het lokaal bestuur graag vóór maandag 15 maart 2021 via

  • e-mail: stedenbouw@aalter.be;
  • brief: gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Europalaan 22, 9880 Aalter;
  • brief: gepost in de brievenbus aan de bibliotheek filiaal Ursel (Eekloseweg 6A).