RUP Ursel

Gepubliceerd op woensdag 27 januari 2021
Met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wil het lokaal bestuur de toekomstige krijtlijnen vastleggen voor de ruimtelijke ordening in de dorpskern van Ursel.

Er komt een visie op Urseldorp 1 (de voormalige dokterswoning), op de site van Vleeswaren De Keyser die op termijn zal vrijkomen en op de relatie van de Eekloseweg tot de dorpskern. Daarnaast wil het lokaal bestuur met het RUP Ursel sturend optreden tegen de ongebreidelde bouw van appartementen of meergezinswoningen die de laatste jaren aan de gang zijn in vele Vlaamse gemeenten en dorpen. Daarbij is het niet de bedoeling dat Ursel ‘tot stilstand’ komt. Op plaatsen die het verdragen (de zogenaamde projectgebieden), zullen nieuwe ontwikkelingen mogelijk blijven op maat van het dorp en met voldoende groen. Die gebieden zullen in de toekomst een belangrijke rol spelen in het sociale gebeuren van de deelgemeente en naar belevingswaarde toe.

De eerste stap tot het RUP Ursel is een startnota en procesnota. Beide nota’s kunnen tot en met maandag 15 maart 2021 geraadpleegd worden via www.aalter.be/rup-ursel-dorp. De nota’s liggen ook ter inzage tijdens de openingsuren in het gemeentehuis van Aalter, na het maken van een afspraak (telefonisch of op www.aalter.be/afspraak). Op donderdag 11 februari 2021 om 19.00 u vindt een infomoment plaats. Dat zou in normale omstandigheden in het auditorium van het gemeentehuis van Aalter-centrum plaatsvinden, maar door de coronapandemie beslist het lokaal bestuur om er een digitaal infomoment van te maken. Vooraf inschrijven is verplicht. Dat kan tegen uiterlijk woensdag 10 februari 2021 door een mailtje te sturen naar stedenbouw@aalter.be.