Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Ursel: informatievergadering op 14 september

Gepubliceerd op zaterdag 6 augustus 2022
Met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wil het lokaal bestuur de toekomstige krijtlijnen vastleggen voor de deelkern Ursel.

Wat is een RUP?

Een RUP is een juridisch document dat bepaalt waar en hoe er in jouw buurt in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden. Op welke plaatsen kunnen er woningen, bedrijven, winkels, openbare ruimte en recreatie komen? Hoe hoog en hoe uitgebreid mag er worden gebouwd? Kortom, een RUP bepaalt de toekomst van de buurt. Alle toekomstige ontwikkelingen worden aan dit plan getoetst.

Toekomstplannen

Door een RUP op te maken kan het lokaal bestuur sturend optreden en een antwoord bieden op de vragen tot verdichting en vernieuwing van de gebouwen. Daarnaast worden in het RUP uitspraken gedaan over enkele specifieke bepalende zones voor de kern van Ursel, zoals de site Urseldorp, een bedrijfssite en de verkeersas Eekloseweg. Er loopt een openbaar onderzoek georganiseerd van dinsdag 16 augustus 2022 tot en met vrijdag 14 oktober 2022. Je kan het RUP gedurende deze periode bekijken op www.aalter.be/rup. Je kan het plan ook digitaal komen bekijken tijdens de openingsuren in het gemeentehuis van Aalter-centrum, na het maken van een afspraak (tel. 09 325 22 00 of op www.aalter.be/afspraak).
 

Informatiemoment op 14 september

Het lokaal bestuur organiseert een informatiemoment op woensdag 14 september 2022 om 20.00 u in de Katerhoek in Ursel (Ijzeren Hand 16).

Vragen of opmerkingen?

Eventuele vragen of opmerkingen kan je (tot en met vrijdag 14 oktober 2022) richten naar de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) via stedenbouw@aalter.be, per brief (naar Europalaan 22, 9880 Aalter) of (met een ontvangstbewijs) afgeven aan de balie in het gemeentehuis.