Rozestraat wordt één richting

Gepubliceerd op vrijdag 12 november 2021
De Rozestraat (N461), tussen de Middelweg en de Schaperstraat in Ursel, wordt vanaf maandag 22 november 2021 éénrichtingsverkeer, van Ursel naar Zomergem.

De maatregel moet de doorstroming en de verkeersveiligheid verhogen in de straat. De nieuwe verkeerssituatie kan, na afstemming met De Lijn en de wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer, nu in voege gaan. De invoering van éénrichtingsverkeer is één van de vele acties uit het circulatieplan. Met dat plan verhoogt het lokaal bestuur de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in alle acht kernen.