Naar inhoud

Veiligheid/Preventie

Het luik preventie is drieledig:

 • Externe preventie: vanuit de verplichting dat de gemeente aan rampenvoorkoming dient te doen, wordt een Algemeen nood- en interventieplan opgemaakt. De cel staat in voor de opmaak van interventieplannen voor alle mogelijke risico’s die zich kunnen voordoen op het grondgebied van de gemeente, bijvoorbeeld bij evenementen. De cel biedt eveneens ondersteuning bij de coördinatie in geval van rampen;
 • Veiligheidscoördinatie bij tijdelijke en mobiele werkplaatsen;
 • Het welzijn en de arbeidsveiligheid van de werknemers bij de uitvoering van hun werk garanderen.

Interne controle

De algemeen directeur en het managementteam leggen het kader van het intern controlesysteem vast. Zo brengen ze de diverse organisatierisico’s in kaart en beheersen ze deze.

Doestellingen

 1. De vastgelegde doelstellingen bereiken, de risico’s om deze te bereiken kennen en beheersen.
 2. Wetgeving en procedures naleven.
 3. Over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikken. 
 4. Op een effectieve en efficiënte wijze werken en de beschikbare middelen economisch inzetten.
 5. De activa beschermen en fraude voorkomen.

De cel Risicobeheer evalueert de huidige procedures en processen en stelt op basis van haar bevindingen verbetervoorstellen voor.

Praktisch

Risicobeheer

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail

Gerelateerde thema's

Nieuwsberichten

 • Heb jij al een noodplan klaar?

  Om snel te kunnen reageren in een noodsituatie, is het belangrijk dat je goed voorbereid bent. Ken je alle evacuatiewegen thuis? Weet je bij wie je terecht kan als je tijdelijk je huis niet in kan?
 • BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

  Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie willen we je graag snel verwittigen. Schrijf je daarom in op BE-Alert, een systeem van de federale overheid dat je meteen via sms, e-mail of telefoon informeert over een noodsituatie.
Nieuwsoverzicht