Grote rioleringswerken in Knesselare

Gepubliceerd op donderdag 14 juli 2022
Nu de rioleringswerken in de straten rond de Grote Kapel bijna zijn afgerond, plant Aalter al een nieuw rioleringsproject in Knesselare.

De Zandekensstraat, Donkerstraat, Keistraat, Schapersbosstraat en (een deel van de) Knokkebaan worden volgend jaar opgewaardeerd. Beide Knesselaarse rioleringsdossiers kosten samen bijna 5,5 miljoen.

Rioolbeheerder FARYS, het Agentschap Wegen en Verkeer en het lokaal bestuur bereiden riolerings- en wegenwerken voor in de Zandekensstraat, Donkerstraat, Keistraat, Schapersbosstraat en de Knokkebaan. De ontwerpplannen werden eerder al voorgesteld, bewoners kregen op woensdag 6 juli de definitieve plannen te zien. Nu gaan Aalter en partners op zoek naar een aannemer om de werken uit voeren.

Waarom deze werken?

Het afvalwater komt nu nog via de grachten terecht in de Flabbaertbeek. Door een gescheiden stelsel aan te leggen, wordt het vuil water gescheiden van het regenwater en naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aalter-Brug gevoerd. Bestaande grachten worden heraangelegd en verbreed om ruimte te geven aan open water. De straten krijgen groene bermen en een speelser karakter. Zo komt in de Schapersbosstraat een picknickplaats en wordt de Donkerstraat uitgerust met een verhard karrenspoor en groenstroken. In de straten komen ook uitwijkstroken in grasbetontegels.

Wat is er reeds uitgevoerd?

De nutsbedrijven (water, gas, elektriciteit, telecommunicatie …) hebben intussen al aanpassingswerken uitgevoerd aan hun netten.

Wat is de volgende stap?

Na de infovergadering gaan de drie partners (FARYS, Agentschap Wegen en Verkeer en het lokaal bestuur) op zoek naar een aannemer voor de riolerings- en herinrichtingswerken. De gunning – de toekenning van de werken – is voorzien in het najaar van 2022. De werken zullen in het voorjaar van 2023 van start gaan.

Extra info

Bekijk de plannen onderaan deze pagina.

Nadat de aannemer bekend is, volgt een nieuw infomoment met de timing en fasering van de werken. Wie nog extra vragen heeft, kan terecht bij het lokaal bestuur via waterwerken@aalter.be.

Werken rond Grote Kapel bijna klaar

Het lokaal bestuur en Aquafin maakten de voorbije 15 maanden werk van de herinrichting van de straten rond de Grote Kapel. De rioleringswerken in de Aalterseweg, Moerakkerstraat, Akkerstraat, Grote en Kleine Kapellestraat en Driebekweg gingen eind maart 2021 van start en zijn zo goed als klaar.

Door een gescheiden stelsel aan te leggen komt het afvalwater uit die buurt niet langer via de grachten terecht in de Driesbeek en de Woestijnebeek, maar wordt het vuil water gescheiden van het regenwater en naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aalter-Brug geleid. Het openbaar domein in de omgeving van de Grote Kapel werd aangepakt én de Moerakkerstraat, Akkerstraat, Grote Kapellestraat en Kleine Kapellestraat werden heringericht.