Riolerings- en wegenwerken in de Molenkouterstraat - Kerkweg

Gepubliceerd op vrijdag 15 april 2022
Vanaf dinsdag 19 april 2022 wordt een nieuwe fase gestart binnen het project in de Molenkouterstraat-Kerkweg. Deze fase zal 3 maanden duren.

Waarom deze werken?

In het projectgebied stroomt veel regenwater, dat van de akker- en weilanden komt, tussen de Eekloseweg, Kerkweg en de Molenkouterstraat, in de bestaande riolering van de Molenkouterstraat. Deze riolering is aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aalter-Brug. Er wordt een nieuwe as aangesloten die het regenwater doorvoert naar de Leensvoorbeek.

In deze straat zullen de woningen na afloop van de werken het hemelwater van hun vuilwater kunnen scheiden. Dit afvalwater zal dan onverdund geloosd kunnen worden in de vuilwaterriool. Dat gebeurt door te verhinderen dat regenwater bij afvalwater komt. We noemen dit ‘afkoppelen’.

Gelijktijdig met de aanleg van het nieuwe regenwaterstelsel, zal rioolbeheerder Farys in samenwerking met het lokaal bestuur Aalter instaan voor:

  • het inzamelen van het afvalwater.
  • het vernieuwen van het bestaande rioleringsstelsel in de Molenkouterstraat tussen de Kerkweg en Konijntje.
  • het herinrichten van het openbaar domein in de Molenkouterstraat tussen de Rozestraat en Konijntje en van de Kerkweg tussen Molenkouterstraat en Pamels Kerkweg.

Investering

Het project kost 1.05 miljoen euro.

  • ca. 450.000 euro komt van Aquafin
  • ca. 350.000 euro komt van Aalter en rioolbeheerder Farys
  • ca. 250.000 euro is gesubsidieerd door de Vlaamse overheid

Vanaf 19 april: start fase 2 

Vanaf dinsdag 19 april 2022 wordt er een nieuwe fase gestart in het project Molenkouterstraat-Kerkweg. Tijdens deze tweede fase (van de 3 fases) worden de rioleringswerken uitgevoerd in de Molenkouterstraat, vanaf de Rozestraat tot en met de Kerkweg. Na deze rioleringswerken worden de wegen verder aangelegd in beton, waaronder een tweesporenpad in de Kerkweg.

De werkzaamheden worden afgerond voor het bouwverlof dat ingaat vanaf maandag 11 juli 2022.