Reservatie buitensportterreinen (tijdelijke situatie volgens exitplan)

Algemene richtlijnen voor de club en coach

Algemene richtlijnen voor de sporters en hun ouders


Tien buitensportterreinen in Aalter

Het gemeentebestuur maakte de afgelopen weken een plan voor de Aalterse sportclubs op, toetste dat af aan de Ministeriële Besluiten en rolt op basis hiervan het afbouwplan uit. In Aalter zullen tien buitensportterreinen (overzicht onderaan deze pagina) na reservatie door sportverenigingen kunnen worden gebruikt onder strikte voorwaarden.

Opgelet: alle andere (sport)grasterreinen (voetbalterreinen/krachtbalterrein) met uitzondering van de petanqueterreinen en de outdoor bolbanen blijven strikt verboden voor sporttraining/-lessen of voor individueel gebruik.

Opgelet: de buitenterreinen kunnen maximaal door één sportclub tegelijk gebruikt worden, met uitzondering van de atletiekpiste en voetbalterrein C (max. 2 sportclubs).

Reserveren

Enkel sportclubs kunnen de buitensportterreinen gebruiken, na reservatie bij de cel Sport via sport@aalter.be

Bij vraag tot reservatie moeten clubs de volgende gegevens vermelden:

  • clubnaam
  • aantal deelnemers
  • leeftijdscategorie
  • gewenst tijdstip/gewenst terrein
  • naam + gsm-nummer van coach die de training begeleidt

De club voorziet 30 m² ruimte per deelnemer (incl. coach). Voorbeeld: voor sporten met max. 20 deelnemers + coach is er minstens 630 m² ruimte nodig. Voor kinderen onder de 12 jaar is het aantal deelnemers beperkt tot 20 personen, maar kan op een beperktere ruimte worden gesport.

Vragen van de clubs worden afgetoetst met de beschikbare ruimte.

Cafetaria’s en clubhuizen

Cafetaria’s en clubhuizen van de buitensportinfrastructuur mogen uitsluitend geopend worden voor het organiseren van vergaderingen. Er kunnen geen activiteiten georganiseerd worden die behoorden tot de horecasector. Tijdens de vergadering kan uiteraard wel een koffie of een glas gedronken worden.

Er kunnen maximaal 20 personen aanwezig zijn in deze ruimtes indien de geldende afstandsmaatregelen gewaarborgd blijven.