Regionale, federale en Europese verkiezingen

Gepubliceerd op donderdag 14 februari 2019
Op zondag 26 mei 2019 vinden er verkiezingen plaats voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement, Waals Parlement én het Europees Parlement. Wil je graag een handje helpen? Dat kan!

Vrijwilligers

Wil je op zondag 26 mei 2019 de verkiezingen meemaken vanop de eerste rij, dan is deze oproep zeker iets voor jou. Het gemeentebestuur is namelijk op zoek naar vrijwilligers die fungeren als voorzitter, secretaris of bijzitter van een stembureau. Elk stembureau is samengesteld uit een zestal personen waarvan de taken zeer divers zijn. Deelname aan een stembureau houdt wel enkele voorwaarden in:

 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Aalter
 • Je bent stemgerechtigd
 • Als voorzitter ben je in het bezit van een diploma hoger- of universitair onderwijs
 • Als secretaris heb je enige administratieve en computerkennis
 • Als bijzitter sta je in voor o.a. de elektronische aanstippingslijst, controleer je het identiteitsbewijs van de kiezers, stempel je de oproepingskaarten af of regel je de instroom van kiezers in het bureau
 • Je bent aanwezig van bij de opstart (van 7.00 u ) tot na het afsluiten van het stembureau (tot 16.00 u)

Als voorzitter of secretaris krijg je kort voor de verkiezingen een opleiding. Je krijgt hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Op de verkiezingsdag zelf voorziet het gemeentebestuur hapjes en drankjes. Daarnaast krijg je ook een kleine financiële vergoeding. Heb je nog vragen of twijfel je of dit echt wel iets voor jou is, contacteer gerust de cel Burgerzaken, via verkiezingen@aalter.be of tel.09 325 22 00. Via deze kanalen kan je je ook inschrijven.

Stemmen als niet-Belg?

Europese burgers die in België verblijven, kunnen zich inschrijven om als kiezer deel te nemen aan de Europese verkiezingen op zondag 26 mei 2019. Stemmen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten kan niet. Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet je aan vijf voorwaarden voldoen:

 • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten
 • Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben (deze voorwaarde moet ten laatste op 1 maart 2019 vervuld zijn)
 • Minstens 18 jaar oud zijn op 26 mei 2019
 • Over stemrecht beschikken
 • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst

Nationaliteit

Om te mogen stemmen moet je op de datum van de verkiezing van het Europees Parlement
onderdaan zijn van één van de 27 lidstaten die samen met België de Europese Unie vormen : Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechische Republiek, Roemenië, Verenigd
Koninkrijk, Slowakije, Slovenië of Zweden.

Interesse?

Kom ten laatste op donderdag 28 februari 2019 tijdens de openingsuren langs in het gemeentehuis, waar je jouw aanvraag kan doen. Deze wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen waarna de beslissing schriftelijk aan jou wordt bezorgd. Bij een erkenning ben je verplicht om op zondag 26 mei 2019 te gaan stemmen. Indien je reeds deelnam aan de vorige Europese verkiezingen, dien je geen nieuwe aanvraag te doen en zal je automatisch opgeroepen worden om te gaan stemmen. Het aanvraagdocument vind je op
www.aalter.be/stemmen-als-niet-belg. Meer info op europeanelections.belgium.be, verkiezingen@aalter.be of tel. 09 325 22 00.