Rechtspositieregeling

De rechtspositieregeling is van toepassing op alle medewerkers van het lokaal bestuur en omvat onder andere:

  • de selectie van het personeel;
  • de loopbaan, inclusief de evaluatie, vorming en opleiding, het ontslag;
  • alle bepalingen in verband met het salaris;
  • de deontologische code;
  • de vergoedingen en toelagen;
  • de verloven en afwezigheden, inclusief de administratieve toestanden van het personeel.