Rechten en plichten

Lenerspasjes

Laat je lenerspasje nooit in een boek zitten bij het binnenbrengen. Andere, minder eerlijke gebruikers, kunnen er misbruik van maken en materialen meenemen op je naam. Geef je pasje ook nooit mee aan anderen, want jij bent verantwoordelijk voor wat op je naam staat geregistreerd.

Privacy

Niet iedereen moet weten wat jij leest, bekijkt of beluistert. Laat daarom nooit, bij het binnenbrengen van werken, uitleenstrookjes in de boeken zitten. Op die kastickets staat je lenersnummer of je rijksregisternummer.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld zijn beperkt tot het strikte minimum, noodzakelijk voor een goede uitleenadministratie. Je kan zelf je persoonlijke gegevens raadplegen en wijzigen via de webtoepassing (zie 'Mijn Bibliotheek'). Om privacyredenen wordt er geen uitleenhistoriek op titel van individuele leners opgeslagen. Je kan wel zelf je persoonlijke leenhistoriek bijhouden via Mijn Bibliotheek.

Wij verstrekken onder geen enkele voorwaarde lenersgegevens aan derden.

You’ve got mail!

De leners die een e-mailadres opgeven, ontvangen een herinneringsbericht drie dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn. Dit e-mailbericht 'Denk eens aan de bib' word je gratis toegezonden.

Op dezelfde manier krijg je een mail van zodra een gereserveerd werk beschikbaar is. Indien deze verwittiging per brief moet gebeuren, betaal je hiervoor 0,50 euro.

Denk eraan om een e-mailadres op te geven voor alle gezinsleden. Dit hoeft trouwens niet noodzakelijk een uniek adres te zijn. Het is wel handig als dit overeenstemt met het e-mailadres van je Mijn Bibliotheek-profiel.

Meld elke wijziging van het e-mailadres meteen aan de bibliotheek.

De bibliotheek kan het opgegeven e-mailadres gebruiken om promotie te voeren of om je op de hoogte te houden van recente aanwinsten. Je kan je uitschrijven voor deze mailings, maar dan verlies je ook de voordelen die hierboven staan vermeld.

Plichten

De gebruiker van de openbare bibliotheek Aalter-Ruiselede verbindt zich ertoe alle bepalingen omtrent het auteursrecht te eerbiedigen.

Door zich in te schrijven verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement waarvan hij bij inschrijving in kennis wordt gesteld. Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld. Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Aalter beslist wanneer een persoon wordt uitgesloten als gebruiker van de bibliotheek.

Klachten of betwistingen van de retributies kunnen steeds schriftelijk, per brief of per e-mail aan de bibliotheek worden gericht. Alle klachten krijgen een opvolging en worden binnen de maand beantwoord.