Rap op Stap+: laagdrempelig reizen voor mensen met een beperking

Gepubliceerd op maandag 23 mei 2022
Heel wat personen met een beperking ervaren veel drempels in het dagelijkse leven. Deze drempels uiten zich uiteraard ook op het vlak van vakantie en vrijetijdsbesteding.

Het aanbod van toegankelijke daguitstappen, vakantieplaatsen en evenementen is verspreid en de informatie is niet altijd eenvoudig te vinden. Deze groep is er dus zeker bij gebaat om wat extra ondersteuning te krijgen in de zoektocht naar een leuke en geschikte daguitstap of vakantie.

Toerisme Oost-Vlaanderen en het lokaal bestuur willen hiervoor een oplossing bieden door het lanceren van Rap op Stap-kantoren met een plus.

Van Rap op Stap naar Rap op Stap+

Een Rap op Stap-kantoor is een zeer laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. Het kantoor helpt iedereen met een klein budget aan een leuke uitstap. Er kunnen vakanties, daguitstappen en sport- en cultuuractiviteiten worden geboekt. Bovendien helpen de medewerkers ook met praktische zaken, zoals het samenstellen van een budget en het uitzoeken van geschikt vervoer. Rap op Stap+ heeft bij reizen voor mensen met een beperking extra oog voor toegankelijkheid.

Rap op Stap+

Een Rap op Stap-kantoor met een plus bundelt dus zowel informatie over toeristische uitstappen, sport- en cultuuractiviteiten die ook toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke, visuele, auditieve of een verstandelijke beperking, of voor mensen met een autisme spectrum stoornis. Dit initiatief wordt financieel ondersteund door Toerisme Vlaanderen (Iedereen Verdient Vakantie) en werd gerealiseerd dankzij een samenwerking tussen Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Vlaanderen, Oranje vzw en Kompas vzw. Meer info via www.aalter.be/rapopstap.