Coronavirus: alle info voor Aalter en België

Registratie contact-tracing voor horeca

Contactformulier privé-personen


Bekijk een uitgebreid overzicht van de meest gestelde vragen over het coronavirus (FAQ-coronavirus) 


Maatregelen Aalter

De dienstverlening van het gemeentebestuur en het OCMW blijft gegarandeerd, in de eerste plaats telefonisch en online. Indien nodig kan je terecht in het gemeentehuis Aalter-centrum. Hiervoor vraagt het bestuur telefonisch of via www.aalter.be/afspraak een afspraak te maken.

Gemeentehuis Aalter-centrum, OCMW en politie open na afspraak

Het gemeentehuis Aalter-centrum en OCMW blijven open maar het bestuur vraagt de burgers om alleen in hoogstnoodzakelijke gevallen langs te komen en hiervoor vooraf een afspraak te maken. Burgers die ziek of grieperig zijn, worden sowieso verzocht om thuis te blijven. De personeelsleden blijven aan de slag.

Ook de politiezone Aalter werkt enkel op afspraak.

Gebruik het digitaal loket

Documenten, zoals akten en attesten, kan je online aanvragen via www.aalter.be/eloket. Je krijgt ze dan per e-mail of post toegestuurd. Vergeet ook niet dat je en 25-tal akten en attesten online kan aanvragen via Mijn Burgerprofiel (inloggen via de knop Aanmelden rechtsbovenaan). 

Moet je toch langskomen in het gemeentehuis Aalter-centrum? Dan vraagt het bestuur zelf een afspraak te maken op www.aalter.be/afspraak of via tel. 09 325 22 00 een afspraak aan te vragen.

Recyclage- en groencomposteringsparken

Bibliotheek

 • De bib en alle filialen zijn (voorlopig) niet toegankelijk voor het publiek tot en met 31 augustus 2020. 
 • Door de verhuizing van de hoofdbibliotheek is er geen bibliotheekdienstverlening tussen maandag 7 september en vrijdag 18 september 2020. De hoofdbibliotheek is dus niet toegankelijk tot en met vrijdag 18 september 2020.
 • De hoofdbibliotheek in het nieuwe Kunstencentrum zal vanaf zaterdag 19 september 2020 geopend zijn.
 • De bibliotheek in Ruiselede en de bibliotheek in het Contactpunt Knesselare gaan vanaf maandag 21 september 2020 open.
 • De overige uitleenposten in de deelkernen starten vanaf 1 oktober 2020 opnieuw op met respect voor de geafficheerde maxima van het aantal aanwezigen.
 • Om leners de kans te geven materialen te lenen, blijft het afhaalsysteem van de Take away Bib actief, voorlopig tot zaterdag 5 september 2020.

Sportcentra

Sinds 1 september 2020 zijn het Sportpark Aalter-centrum, Sportcomplex Flabbaert en Sportcentrum Onderdaele opnieuw open voor indoorsporten. Let zeker op de maatregelen!

Ook voor de outdoorsporten gelden er aangepaste maatregelen.

Zwembad

Sinds 1 september 2020 kan je opnieuw zwemmen in het zwembad van het Sportpark Aalter-centrum. Vergeet niet te reserveren! 

Speelterreinen

De speelterreinen voor kinderen tot en met 12 jaar zijn open. Houd rekening met de corona-maatregelen. 

Wekelijkse woensdagmarkt, Boerenmarkt, Jaarmarkt en andere evenementen

 • De wekelijkse woensdagmarkt en de Boerenmarkt op parking Aard, jeugd- en sportkampen en outdoor sportactiviteiten zonder publiek kunnen doorgaan.
 • De georganiseerde natuurwandelingen aan de Kraenepoel, op het kasteeldomein van Poeke starten pas op vanaf oktober 2020, met verplichte reservatie.
 • De kermissen, gepland voor 2020, gaan dit jaar niet door.
 • Ook de Jaarmarkt, die op 23 september gepland stond, wordt geschrapt.

Winkels

Winkels mogen open blijven volgens de gebruikelijke dagen en uren. Nachtwinkels mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 22.00 u. De toegang tot handelszaken wordt beperkt tot maximaal één persoon per 10 vierkante meter. Er wordt individueel gewinkeld en niet langer dan noodzakelijk (maximaal 30 minuten) en gebruikelijk.

Een volwassene mag een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die nood heeft aan begeleiding, hierbij vergezellen.

Aalter helpt: zorgen voor de meest kwetsbaren!

De meest kwetsbaren, die een hoger risico lopen op complicaties bij besmetting of zij die volledig (sociaal) geïsoleerd dreigen te raken, verdienen extra steun, aandacht en prioriteit. Zo kan je meehelpen met de boodschappendienst aan huis, extra telefoontjes naar eenzamen en steun voor mantelzorgers.
Draag je steentje bij via tel. 09 325 22 00, aalterhelpt@aalter.be of www.impactdays.be/aalterhelpt.

Bossen en parken

Alle parken en bossen blijven open voor wandelaars en fietsers. Hou wel rekening met de regels over de sociale bubbel en 'social distancing'.

Mondmaskers

Mondmaskers zijn verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen. In het bijzonder:

 • op de wekelijkse markten, brocante- en rommelmarkten en kermissen;
 • op het groencomposterings- en recyclagepark;
 • op de Markt;
 • in (de publieke delen van) openbare gebouwen zoals het gemeentehuis;
 • in winkels, winkelstraten, winkelcentra en op alle publiek drukbezochte plaatsen;
 • in theater-, concert- en conferentiezalen;
 • in gebedshuizen en op bezinningsplaatsen;
 • in de afscheidsruimte begraafplaats Aaltercentrum;
 • op het openbaar vervoer (inclusief stations en perrons);
 • in kapsalons;
 • bij schoonheidsspecialisten;
 • in bankkantoren;
 • in horecazaken (behalve wanneer de klanten aan hun eigen tafel zitten).

Het gemeentebestuur kocht en bezorgde elke geïnteresseerde inwoner eerder al een chirurgisch mondmasker (week van 4 mei) en een herbruikbaar mondmasker (week van 18 mei).

Via alle Aalterse apothekers kon (én kun je nog altijd) je ook een derde en vierde mondmasker ophalen. Eén persoon kan met zijn eID (elektronische identiteitskaart) de maskers voor het hele gezin afhalen.

Aalter leeft zich uit: gemeentelijke kampen, Speelpleinwerking en BKO

Alle (gemeentelijke) jeugd- en sportkampen en de Speelpleinwerking gaan door, ook al vinden deze plaats in een gemeentelijk gebouw.

Je kan je kind inschrijven voor de Speelpleinwerking, Tienerwerking, sportdagen, sportkampen en de Buitenschoolse kinderopvang tijdens de zomervakantie.

Speelpleinwerking: In Uw Kot!

Tijdens de paasvakantie werd een online Speelpleinwerking opgericht met allerlei activiteiten om de Speelpleinwerking tot bij de kinderen thuis te brengen. Een overzicht van leuke spelletjes, knutselactiviteiten… vind je op www.aalter.be/inuwkot en de Facebookpagina van Speelpleinwerking Aalter

Hotels, cafés en restaurants

De Aalterse horeca blijft open. Dankzij 'TerrAzz Aalter' geniet je van grotere terrassen en een wekelijks zondagsaperitief in de deelkernen.

Contactopvolging voor horeca en wellness, maar ook voor burgers

Om te voorkomen dat het COVID-19-virus zich sneller verspreidt, is een cruciale rol weggelegd voor contactopsporing. Het lokaal bestuur Aalter werkt hiervoor nauw samen met de huisartsen.

Zo neemt de huisarts, met uitdrukkelijk akkoord van de positief geteste patiënt, contact op met de sociale dienst van Aalter. Deze contacteert vervolgens de betrokken patiënt en tracht zo te weten te komen met wie hij of zij recent in contact kwam. Vervolgens worden deze contacten opgebeld en, mits hun toestemming, betrokken bij deze contactopvolging. Het telefoonnummer waarmee het gemeentebestuur je opbelt, is tel. 09 325 95 95.

Ook de contactonderzoekers van de Vlaamse overheid bieden deze dienst aan en kunnen je opbellen met het nummer 02 214 19 19. Je kan ook sms-berichten ontvangen van het nummer 8811. Voor meer info of vragen kan je terecht op tel. 0800 14 689, info-coronavirus@health.fgov.be of www.zorg-en-gezondheid.be/contactonderzoek.

We raden onze inwoners aan om vanaf vandaag hun meest recente contacten te noteren. Dit maakt een dergelijk onderzoek veel eenvoudiger.

Alle horeca-uitbaters en uitbaters van wellnesscentra houden verplicht een lijst bij van alle bezoekers van de voorbije 14 dagen. De gegevens (telefoonnummer of e-mailadres) die je als bezoeker nalaat voor dit contactonderzoek, blijven strikt vertrouwelijk en worden nooit gedeeld. Het lokale bestuur kan deze info opvragen in het kader van de 'contact tracing'.

Gratis Aalterbon voor elke Aalternaar (18+)

Elke Aalternaar (geboren vóór 1 januari 2003) kreeg in de week van 6 juli een corona-Aalterbon van 25 euro in de bus.

Het gaat om een steunmaatregel van meer dan 600.000 euro die zo terugvloeit naar de Aalterse handelaars.

Minder Mobielen Centrale

De Minder Mobielen Centrale start opnieuw op vanaf maandag 14 september 2020.

Poets- en karweidienst

De poetsdienst en karweidienst blijven gewoon verder werken. Als de hulpvrager liever even geen beroep doet op een of beide diensten, kan de hulp tijdelijk stopgezet worden.

Oplaadpunten budgetmeter

Je kan je budgetmeterkaart blijven opladen in het gemeentehuis Aalter-centrum. Het oplaadpunt is toegankelijk na afspraak op tel. 09 325 22 90.

Zitdagen door externen

Volgende zitdagen gaan voorlopig niet door:

Afvalophaling

IVM vraagt om het afval correct aan te bieden voor ophaling. Deze ophalingen blijven momenteel verzekerd. Het kan wel dat, door ziekte van ophalers, de teams anders worden samengesteld waardoor de rondes ‘anders’ worden gereden.

Asbestzakken en -ophaling

Omwille van het gebrek aan maskers, kunnen momenteel geen asbestzakken aangekocht worden. Ook de asbestophaling ligt tijdelijk stil door de maatregelen rond het coronavirus.

Bewegen op Verwijzing

Wil je meer bewegen tijdens de coronacrisis? 

Je kan via 'Bewegen op Verwijzing' voordelig een coach inschakelen. 

Aanpassing GAS-reglement

Wegens de maatregelen diende de gemeenteraad het GAS-reglement aan te passen. Onderaan bij bijlagen vind je de beslissing van de gemeenteraad en de omzendbrief van het college van procureurs-generaal bij de hoven van beroep hieromtrent.


Maatregelen België


De gouden regels

 • Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen met water en zeep. Zie www.ubentingoedehanden.be/nl hoe je dit het best doet. 
 • Beperk je fysieke contacten
 • Blijf thuis als je ziek bent. Ga zeker niet naar het werk!
 • Hou minstens 1,5 meter afstand van anderen
 • Draag een mondneusmasker op de plaatsen waar het verplicht is en op drukke openbare plaatsen

Coronavirus: hoe kan je een besmetting voorkomen?


Algemene psychosociale richtlijnen

Samen met het Rode Kruis en de Vlaamse overheid lanceert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een communicatiecampagne om je veerkracht te versterken:

Coronavirus: zorg voor veiligheid

Coronavirus: zorg voor elkaar

Coronavirus: zorg voor rust en routine

Coronavirus: betrouwbare info


Tips voor zorgverleners

Coronavirus: samen, niet alleen

Coronavirus: zorg voor voldoende rust

Coronavirus: zorg voor veiligheid

Coronavirus: zorg voor jezelf


Waar kan ik als ondernemer terecht?

 • Om de heropening van de kleinhandelszaken te begeleiden heeft de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie een gids met tips samengesteld en ook communicatiedragers om de zelfstandigen en winkeliers te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten.
 • De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie somt op economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen alle versterkte maatregelen op en geeft ook informatie rond bedrijfscontinuïteit, het beperken van economische verliezen, annulering van evenementen, enz.
 • Unizo opende een ‘corona-lijn’ waar alle ondernemers terecht kunnen met prangende vragen over de corona-maatregelen: tel. 0800 20 750, website: www.unizo.be/corona.
 • Info over de corona-hinderpremie en andere steunmaatregelen vind je op www.vlaio.be. De hinderpremie aanvragen kan je via www.aanvraagcoronapremie.be.
 • Lees het 'Dossier Corona', het inspiratiedossier voor handelaars die moeten sluiten.

Gratis verzekering voor individuele vrijwilligers tijdens coronacrisis

De Vlaamse regering breidt de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis.