Fietspad Aalter-Bellem

Update 13 oktober 2018

Het fietspad en de rijweg tussen de Bellemdorpweg en de spoorweg werden deze ochtend vrijgemaakt. De tijdelijke signalisatie is verwijderd en zowel fiets- als autoverkeer kan opnieuw gebruik maken van de straat.


Update 5 september 2018

  • De toplaag van het fietspad en de rijweg is aangelegd.
  • De balustrade wordt momenteel geplaatst. Deze werken worden uitgevoerd vanop de rijweg (zodat de doorgang voor de fietsers verzekerd blijft).
  • Opritten en uitwijkstroken worden aansluitend aangelegd.

Volgende weken:

  • Verder afwerken opritten en uitwijkstroken
  • Plaatsing signalisatie en wegmarkering

Update 24 augustus 2018

Op vrijdag 24 augustus zijn de asfalteringswerken in de Bellemstraat gestart en worden volgende week verdergezet. Ook de balustrade wordt dan verder afgewerkt. Deze werken zullen hinder met zich meebrengen. Tijdens de asfalteringswerken is geen verkeer mogelijk in de Bellemstraat. Gelieve hiermee rekening te houden. Aansluitend start de aannemer met de aanleg en afwerking van de opritten en bermen.


Doel

Het nieuwe fietspad start in Bellem aan de Bellemdorpweg op de kruising met de Moerstraat. Daar komt links en rechts van de weg een fietspad tot aan het voetbalveld. Ter hoogte van het voetbalveld komt een drempel die de snelheid van de wagens zal afremmen.

Van het voetbalveld tot aan de Bellemstraat komt een tweerichtingsfietspad achter de bomenrij.

In de Bellemstraat (tussen de tunnel onder de spoorweg en de Bellemdorpweg) wordt een verhoogd tweerichtingsfietspad van drie meter breed aangelegd. Dit pad zal bijna de helft van de rijweg innemen. Een houten afsluiting zal de twee scheiden. Auto’s hebben drie meter rijweg over en zullen elkaar enkel kunnen kruisen op drie à vier uitvoegstroken. Wie tijdens de werken met de auto van Aalter naar Bellem wil, zal moeten kiezen tussen de Oostmolenstraat of de Weibroekdreef.

Kostprijs totale project

  • Bellemstraat: 700.000 euro.
  • Bellemdorpweg: 475.000 euro + 150.000 euro fietspadsubsidies door Provincie Oost-Vlaanderen

Alle prijzen zijn inclusief btw.

Stand van zaken Bellemdorpweg

In de Bellemdorpweg zitten de werken momenteel in een ondergrondse fase. Hier wordt gewerkt aan de nutsleidingen. De bovengrondse werken starten vanaf oktober 2018.

Fasering en omleidingen

Let op: alle timings zijn onder voorbehoud van de weersomstandigheden en de planning van de aannemer.

Fase 2:

Duur van juni tot september
Omleiding autoverkeer (tijdens fase 1 en 2) via Oostmolenstraat en Weibroekdreef
Omleiding fietsers (tijdens fase 1 en 2) via Korte Kave, onderdoorgang spoorweg en ventweg spoorweg