Verkiezingen op 14 oktober 2018

Download volmachtformulier


De volgende keer dat we de raadsleden van de gemeenteraad en provincieraad verkiezen, is op 14 oktober 2018.

Oproep vrijwilligers

Wil je op zondag 14 oktober 2018 de gemeente- en provincieraadsverkiezingen meemaken vanop de eerste rij, dan is deze oproep zeker iets voor jou.

Het gemeentebestuur is namelijk op zoek naar vrijwilligers die fungeren als voorzitter, secretaris of bijzitter van een stembureau. Elk stembureau is samengesteld uit een zestal personen waarvan de taken zeer divers zijn.

 Deelname aan een stembureau houdt wel enkele voorwaarden in: 

 • je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Aalter
 • je bent stemgerechtigd
 • als voorzitter ben je in het bezit van een diploma hoger- of universitair onderwijs
 • als secretaris heb je enige administratieve- en computerkennis
 • als bijzitter sta je in voor o.a. de elektronische aanstippingslijst, controleer je het identiteitsbewijs van de kiezers, stempel je de oproepingskaarten af of regel je de instroom van kiezers in het bureau
 • je bent aanwezig van bij de opstart tot na het afsluiten van het stembureau, dus van ongeveer 7.00 u tot 16.00 u.

Als voorzitter of secretaris krijg je kort voor de verkiezingen een opleiding.

Dit hoef je echter niet voor niets te doen. Gedurende de verkiezingsdag voorziet het gemeentebestuur de nodige hapjes en drankjes en daarnaast ontvang je een kleine financiële vergoeding. Heb je nog vragen of twijfel je of dit echt wel iets voor jou is, contacteer gerust de cel Burgerzaken, via verkiezingen@aalter.be of telefonisch op 09 325 22 00. Via deze kanalen kan je je ook inschrijven.


Wat als je niet kan gaan stemmen?

In België is er opkomstplicht. Als Belg ben je verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijf je in een ander land. Als je niet kan gaan stemmen, kan je jouw stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven.

Op reis?

Wie op 14 oktober op reis is, komt vóór zaterdag 13 oktober 2018 om 12.00 u naar het gemeentehuis om een attest, afgegeven door de burgemeester, op te halen. Je brengt ook de bewijsstukken van uw reis (kopie vliegtuigticket, attest afgeleverd door reisbureau…) mee. Als je dit niet kan voorleggen, dan kan je dit attest ook verkrijgen na een verklaring op erewoord.

Volmacht geven

Om een volmacht te geven, download je het formulier via www.vlaanderenkiest.be/formulieren/volmachtformulier of haal je het op in het gemeentehuis. De volmacht moet zowel door de volmachtgever als door de -drager ondertekend worden. Op 14 oktober brengt de volmachtdrager volgende documenten mee naar het stembureau:

 • het volmachtformulier,
 • de eigen identiteitskaart,
 • de oproepingsbrief van de kiezer die de volmacht krijgt
 • de oproepingsbrief van de kiezer die de volmacht geeft 
 • het nodige attest.

Geen volmacht geven

Je bezorgt, bij voorkeur vooraf, een attest met de reden van uw afwezigheid aan het gemeentebestuur. Je kan het ook laten afgeven op de dag van de verkiezingen of in het gemeentehuis, de dag na de verkiezingen. Nadien dien je het zelf over te maken aan het Vredegerecht. 

Attesten van afwezigheid

Reden afwezigheid Bewijs
Je kan om medische redenen niet in het stembureau geraken. een doktersattest (opgelet: een arts die zelf kandidaat is bij de verkiezingen, mag dat attest niet geven).
Je kan om beroepsredenen (binnen- of buitenland) niet deelnemen. 
 • werknemers: een attest van uw werkgever of de overheid
 • zelfstandigen: een attest waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor uw afwezigheid blijkt
Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger Een attest van uitoefening van uw beroep, afgegeven door de burgemeester van uw woonplaats.
Jouw geloofsovertuiging staat je niet toe te gaan stemmen. Een attest van de religieuze overheid.
Je bent student en kunt niet stemmen om studieredenen Een attest van de directie van de instelling waar je studeert.
Je verblijft in een strafinrichting. Een attest van de directie van de strafinrichting.

Voordracht kandidaten

De voorzitter van het gezamenlijk gemeentelijk hoofdbureau van de nieuwe gemeente Aalter heeft de voordrachten van de kandidaten in ontvangst genomen. Verdere info over betwistingen of bezwaarschriften vind je in het bestand Verkiezingen: voordrachten kandidaten.

Hoe stem ik digitaal? 

Bekijk de PDF-handleiding 'Digitaal stemmen in 12 stappen'

Oefen het digitale stemmen!

Wie nog nooit elektronisch gestemd heeft, kan dit oefenen op de volgende locaties en momenten:

 • In het gemeentehuis: tot en met zaterdagmiddag 13 oktober 2018, tijdens de openingsuren.
 • In de hoofdbibliotheek: tot en met woensdag 10 oktober 2018, tijdens de openingsuren.

Bekijk de openingsuren van het gemeentehuis en de bib op www.aalter.be/openingsuren.