Resultaten gemeenteraadsverkiezingen

Update 25 oktober 2018: Lokale en provinciale verkiezingen 14 oktober 2018: correctie op totalisatie bij 6 stembureaus in Vlaanderen

In navolging van de verkiezingen van zondag 14 oktober 2018 werden ex post controles uitgevoerd op de verwerking van de resultaten in alle stembureaus. Dit is een standaardprocedure bij verkiezingen om te controleren of de uitgebrachte stemmen correct verwerkt zijn.

In 6 stembureaus, in evenveel Vlaamse gemeenten, werd een verschil vastgesteld tussen het aantal effectief uitgebrachte stemmen en het geregistreerde totaal aantal in het resultatenbeheer. Het betreft telkens 1 stembureau in de volgende gemeenten: Aalter, Haacht, Keerbergen, Machelen, Mechelen en Puurs-Sint-Amands.

“Onderzoek wijst uit dat het verschil in elk van deze gevallen het gevolg is van een verkeerde handeling met een USB-stick tijdens de afsluitprocedure van de betreffende stembureaus”, meldt het Team Verkiezingen Agentschap Binnenlands Bestuur. “Het totaliseren of optellen van de uitgebrachte stemmen (dit is de verwerking van de individuele stemmen tot een totaalbestand), is onderbroken door het vroegtijdig uittrekken van een USB-stick. Het betreft duidelijk een onbedoelde handeling bij het afsluiten van het stembureau. De totalisatie van de uitgebrachte stemmen is hierdoor in deze 6 stembureaus onvolledig.”

Analyse

De leverancier van de digitale stemapparatuur analyseerde samen met het erkend controleorgaan, PwC, de logbestanden van de 6 stembureaus in detail en bevestigt de oorzaak. In geen enkel ander stembureau in Vlaanderen zijn er afwijkingen geconstateerd tussen het aantal uitgebrachte en het aantal getotaliseerde stemmen.

In aanwezigheid van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid, PwC en de leverancier van de digitale stemapparatuur, en met instemming van het College van Deskundigen van het Vlaams Parlement, werd de totalisatie van de uitgebrachte stemmen van elk van deze stembureaus overgedaan.

Zetelverdeling

De betreffende fout heeft geen impact op de zetelverdeling tussen de verschillende lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het uiteindelijke, correcte resultaat van de verkiezing heeft wel een impact op 4 mandaten, die eerder waren toegewezen aan een andere kandidaat binnen dezelfde lijst. Voor een beperkt aantal verkiezingskandidaten verandert ook de volgorde van hun verkiezingsresultaat binnen de lijst, zonder dat dit impact heeft op hun mandaat. “De correcties hebben geen impact op de zetelverdeling op het niveau van de provincieraadsverkiezingen”, aldus het Team Verkiezingen Agentschap Binnenlands Bestuur.

De geldigverklaring van de verkiezingen is de juridische bevoegdheid van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Dit rechtscollege is bevoegd om de juistheid van de zetelverdeling en de rangorde van de verkozenen na te gaan, en in voorkomend geval te wijzigen.

Evaluatierapport

Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet bepaalt dat het College van Deskundigen een evaluatierapport omtrent de verkiezingsorganisatie voorlegt aan de voorzitter van het Vlaams Parlement, 10 dagen na de verkiezingsdag. Dat gebeurde op woensdag 24 oktober 2018. Het College is op de hoogte van de bovenstaande bevindingen.

Zetelverdeling Aalter

GEMEENTERAAD

  • Verschuivingen in zetels tussen partijen: 0
  • Verschuivingen tussen effectieven:
  • CD&V/N-VA
    • 6de en 7de verkozenen zijn gewisseld (Mathias VAN DE WALLE en Kristof DE BLAERE)
    • 9de en 10de verkozenen zijn gewisseld (Philippe VERLEYEN en Kris ALLY)
    • 16de en 17de verkozenen zijn gewisseld (Lesley DE NEVE en Cindy MOERMAN)

Overzicht verkozen kandidaten

CD&V/N-VA    CORRECTIE CD&V/N-VA  
Pieter De Crem 4911 Pieter De Crem 5056
Patrick Hoste 2274 Patrick Hoste 2363
Dirk De Smul 2015 Dirk De Smul 2080
Herlinde Trenson 1898 Herlinde Trenson 1927
Johan Van den Kerchove 1629 Johan Van den Kerchove 1657
Kristof De Blaere 1621 Mathias Van De Walle 1643
Mathias Van De Walle 1601 Kristof De Blaere 1636
Hedeli Sassi 1560 Hedeli Sassi 1579
Kris Ally 1303 Philippe Verleyen 1345
Philippe Verleyen 1213 Kris Ally 1318
Michael Ally  1179 Michael Ally 1198
Sofie Vermeersch 1123 Sofie Vermeersch 1144
Patrick Verwilst 1109 Patrick Verwilst 1143
Luc De Meyer  1019 Luc De Meyer 1046
Magda Boone  868 Magda Boone  883
Cindy Moerman 734 Lesley De Neve 758
Lesley De Neve 721 Cindy Moerman 743
Magda De Baets 706 Magda De Baets 737
Steven Devliegere 700 Steven Devliegere 711
Marleen Van Wassenhove  685 Marleen Van Wassenhove 691
       
Groen   CORRECTIE Groen  
Mieke Schauvliege 1667 Mieke Schauvliege 1707
Seppe Santens 1045 Seppe Santens 1074
Jesse De Meulenaere 716 Jesse De Meulenaere 732
Ann Depoortere 596 Ann Depoortere 617
Sarah Verniers 569 Sarah Verniers 587
Piet Smessaert 558 Piet Smessaert 574
       
Open Vld plus   CORRECTIE Open Vld plus  
Vic De Jaegher 432 Vic De Jaegher 440
Mieke Vertriest 370 Mieke Vertriest 374
       
VLAAMS BELANG   CORRECTIE VLAAMS BELANG  
Paul Beheyt 425 Paul Beheyt 438

De volledige resultaten zijn te vinden op https://www.vlaanderenkiest.be/persbericht_20181024.

Persvragen