Aalter-centrum: heraanleg centrumstraten


Waar?

Centrumstraten van Aalter-centrum.

Hinder voor het verkeer

 

Update 18 oktober 2018

Intussen werd in de noordelijke Boomgaard de riolering aangelegd. Het wegdek is voorlopig afgewerkt met steenslag.

In de Bellemstraat (tussen Boomgaardstraat en Bellemstraat 3) wordt nog tot de eerste helft van november 2018 riolering aangelegd. Vervolgens schuiven de rioleringswerken op naar de zuidelijke Boomgaard. De bestrating wordt er voorlopig afgewerkt met steenslag, in afwachting van de definitieve heraanleg met natuurstenen begin 2019. In de Boomgaardstraat wordt deze week en volgende week het betonnen wegdek gegoten.

Boomgaardstraat

In november 2018 worden de voetpaden in de Boomgaardstraat, het verkeersplateau ter hoogte van de kruispunten Bellemstraat-Vrijhofstraat-Boomgaardstraat, en het verkeersplateau ter hoogte van het kruispunt Bellemstraat-Molenstraat aangelegd met betonstraatstenen. Er zal steeds één kruispunt toegankelijk zijn voor lokaal verkeer. Begin 2019 wordt de bestrating in de Stationsstraat, Markt en Lostraat stelselmatig opgebroken en meteen vernieuwd. Door het werken in zones wordt de hinder tot een minimum beperkt.

Update 30 augustus 2018

De rijweg in de Bellemstraat tot het kruispunt met de Vrijhofstraat en de aansluiting met de Hagepreekstraat is afgewerkt met beton. De rioleringswerken zijn opgeschoven van het kruispunt Bellemstraat/Vrijhofstraat naar de Boomgaardstraat.

Bellemstraat

De klinkerverharding van de parkeerplaatsen en voetpaden in de Bellemstraat zal tegen begin september afgewerkt zijn. De resterende openbare verlichting is vervangen door ledverlichting.

Boomgaardstraat

Na het bouwverlof werd gestart met de aanleg en de aansluiting van de riolering in de Bellemstraat ter hoogte van het kruispunt met de Vrijhofstraat. De werken zijn ondertussen opgeschoven richting de Boomgaardstraat.

Omleiding

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Lostraat, de Kestelstraat en de Processieweg. Verkeer naar het centrum volgt vervolgens de Molenstraat, de Weibroekdreef en de Stationsstraat.

Riolering Boomgaardstraat

Fase één van de aanleg van de riolering in de Boomgaardstraat loopt tot huisnummers 6/8. Vervolgens wordt de Boomgaardstraat tot de Boomgaard aangepakt (fase 2). De aanleg van de riolering en het voorlopige wegdek in de Boomgaardstraat tot de Boomgaard zal afgewerkt zijn tegen eind september 2018.

Plaatselijk verkeer

De zuidelijke Boomgaard en de Boomgaardstraat zijn tijdens de werken enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Het eenrichtingsverkeer in de Boomgaard en Boomgaardstraat wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer. Ga je naar de Boomgaardstraat, dan kan je de auto achterlaten in de ondergrondse parking De Warande, bereikbaar via de Mergelput. Alle timings zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

Verkeerssituatie

 • Eenrichtingsverkeer in de Bellemstraat, van het kruispunt met de Molenstraat tot en met het kruispunt met de Boomgaardstraat, komende van de Molenstraat – Processieweg.
 • Eenrichtingsverkeer in de Boomgaardstraat, komende van de Bellemstraat.
 • Het verkeer uit de Stationsstraat stopt aan het kruispunt Kouter – Weibroekdreef.
 • Molenstraat – Processieweg - Kestelstraat (richting Lostraat) wordt een hoofdweg.
 • Fietsers en bromfietsers klasse A en P (pedelecs of snelle elektrische fietsen die tot 45 km/u bereiken) kunnen steeds in twee richtingen blijven rijden. 
 • Op woensdagvoormiddag, tijdens de markt, is de Stationsstraat vanaf het kruispunt met de Weibroekdreef/Kouter enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

Tijdelijke verkeerssituatie

 • Het noordelijke deel van de Boomgaard wordt voor alle verkeer afgesloten voor het bouwen van een meergezinswoning. Er geldt eenrichtingsverkeer in het zuidelijke deel van Boomgaard, van de Boomgaardstraat richting de Stationsstraat. 
 • Enkel plaatselijk verkeer in Bellemstraat binnen het traject tussen het kruispunt Molenstraat en Vrijhofstraat. 

Algemeen

 • Pas na het bouwverlof zal worden gestart met de aanleg van de hoofdriolering in het laatste traject in de Bellemstraat. Afwisselend zullen de kruispunten Vrijhofstraat-Bellemstraat en Boomgaardstraat–Bellemstraat worden afgesloten. Er wordt gestreefd naar een minimale hinder.
  Tot na het bouwverlof blijft bijgevolg de verkeerssituatie ongewijzigd in de centrumstraten.
 • Timings onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden.

Welke werken? 

 • Vernieuwing van het openbaar rioleringsnet en de wegenis in de Boomgaardstraat en de Bellemstraat, tussen de Boomgaardstraat en Processieweg.
 • Verhoging van de verkeersveiligheid in het centrum door ingrepen op vlak van mobiliteit in de Boomgaardstraat, de Stationsstraat tussen de Boomgaard en de Bellemstraat en de Bellemstraat tot het kruispunt met de Processieweg. Deze vernieuwing van het openbaar rioleringsnet in de Boomgaardstraat en in een deel van de Bellemstraat vormt de aanzet van het project. Deze rioleringswerken bieden de opportuniteit om eveneens de knelpunten op vlak van mobiliteit weg te werken.
 • Het openbaar rioleringsnet in de Boomgaardstraat is in zeer slechte staat. Zo werden in 2013 een aantal verzakkingen in het voetpad bij hoogdringendheid hersteld. Een riolering voor afvalwater en een afwatering voor regenwater werd al aangelegd in de Processieweg. Ook de verkaveling De Teerling-Warande is reeds volgens een gescheiden stelsel aangelegd. Deze scheiding verder doorvoeren in de Boomgaardstraat en Bellemstraat zal bij hevige regenval het risico op wateroverlast vanuit de riolering sterk verminderen.

 • In het centrumgedeelte zal de verkeersveiligheid worden verhoogd dankzij de aanleg van voetpaden, fietsvoorzieningen, herinrichting van kruispunten en nieuwe types van wegenis. In de Boomgaardstraat en langs het traject van de Bellemstraat tussen de Boomgaardstraat en de Processieweg zal éénrichtingsverkeer ingevoerd worden. Het pakket van ingrepen is in overeenstemming met het gemeentelijk mobiliteitsplan waarbij het ontwerp de meeste aandacht geeft aan de voetgangers, dan de fietsers, dan het openbaar vervoer om ten slotte uitspraken te doen over parkeermogelijkheden en groenvoorzieningen.

 • Met de heraanleg van de wegenis en de vernieuwing van de openbare verlichting wenst het gemeentebestuur het centrumgevoel te versterken. Ter hoogte van de Markt en de nabije omgeving zal gevelverlichting een groter effect van gezelligheid creëren.

 • Binnen het project wordt tevens voor de Weibroekdreef een snelheidsverlagende maatregel door een middeneiland voorgesteld. Ter hoogte van het kruispunt Stationsstraat – Weibroekdreef – Kouter zal voorrang worden gegeven aan de as Weibroekdreef – Kouter.

Financiering

De totale kostprijs wordt op dit moment geraamd op ongeveer 2.500.000 euro. Het gemeentebestuur neemt de volledige projectkost op zich.

Bouwheer en ontwerper

 • Bouwheer: Gemeentebestuur Aalter
 • Ontwerper: Studiebureau Group D
 • Aannemer: Koch-Ockier

Contactgegevens

Studiebureau: Group D Engineering

 • info@groupd.eu
 • Tel.: 056 71 20 80
 • Gentsestraat 79 – 8530 Harelbeke

Aannemer: Koch-Ockier nv