Naar inhoud

Plaatsen van tijdelijke publiciteit

Wat?

Als je voor een activiteit reclame wil maken met zelfgemaakte reclameborden of affiches die je langs de openbare weg plaatst, vraag je vooraf de schriftelijke toestemming aan het college van burgemeester en schepenen.

Daarnaast contacteer je zelf ook de huurders en/of eigenaars van het privaatdomein of de wegbeheerder voor hun schriftelijke toestemming.

Opgelet! Permanente reclameborden vallen onder de regelgeving ruimtelijke ordening. www.ruimtelijkeordening.be

Hoe?

  • De tekst op de borden mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement. Handelsreclame en alle andere publiciteit is verboden.

  • De borden moeten op eigen palen worden geplaatst. Ze mogen niet worden vastgemaakt aan bomen, verlichtingspalen, verkeerslichten of andere signalisatie. Ze worden op minstens 0,75 m van de rand van de rijweg geplaatst en niet in de nabijheid van kruispunten. Bovendien mogen ze niet worden geplaatst in plantvakken en ook niet onder de kruin van de bomen, dit om beschadiging van wortels en bloembollen te voorkomen.

  • Het is verboden
    • bestuurders te verblinden of te misleiden;
    • borden of affiches te plaatsen die -geheel of gedeeltelijk- verkeerstekens voorstellen of nabootsen en van op enige afstand met deze tekens verward kunnen worden. De borden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen. 

  • Als vergunningshouder ben je zowel tegenover het gemeentebestuur als tegenover derden aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de borden. Je neemt de nodige maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te behouden en de verkeersveiligheid te verzekeren.

  • De borden mogen slechts vanaf 21 dagen voor het evenement worden aangebracht en dienen ten laatste de achtste dag erna verwijderd te zijn. 

  • Het is verplicht om op de achterkant van het publiciteitsbord het nummer van onze vergunning te vermelden.

Hoe aanvragen?

Bezorg jouw aanvraag op één van volgende manier aan het college:

Boete?

Het voeren van tijdelijke publiciteit valt onder het politiereglement op de gemeentelijke administratieve sancties. Overtredingen van dit reglement kunnen bestraft worden met een administratieve geldboete van 350 euro.

Reglementering?

Artikel 52 Het voeren van Publiciteit van het reglement op de gemeentelijke administratieve sancties.

 

Praktisch

Evenementen

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail