Naar inhoud

Herinrichting van het centrumgedeelte


Waar?

Centrumstraten van Aalter-centrum.

Hinder voor het verkeer

 

Update

Boomgaardstraat

Door de aanleg van het nieuwe rioleringsstelsel blijven de Boomgaardstraat en het zuidelijk deel Boomgaard tot eind 2018 afgesloten, met uitzondering van plaatselijk verkeer. Dit betekent dat het éénrichtingsverkeer tijdelijk wordt opgeheven. Komende van de Lostraat, kan het centrum bereikt worden via Kestelstraat, Processieweg, Molenstraat, Weibroekdreef en Stationsstraat. Bestemmingsverkeer voor de Boomgaardstraat maakt best gebruik van de ondergrondse parking De Warande, bereikbaar via Mergelput. Vanaf eind augustus 2018 worden de voetpaden en parkeerplaatsen in de Bellemstraat aangelegd.

Bellemstraat

De rijweg in de Bellemstraat, de aansluiting met de Hagepreekstraat, de rioleringsaansluiting (Bellemstraat tot net voor het kruispunt met de Boomgaardstraat) en de rijweg van het kruispunt Bellemstraat-Vrijhofstraat tot het kruispunt Bellemstraat-Boomgaardstraat zijn, net zoals de voetpaden en parkeerzones afgewerkt in mager beton fundering. Tijdens het bouwverlof (vrijdag 20 juli tot en met woensdag 15 augustus 2018) kunnen de bewoners van de Bellemstraat hun woning bereiken. In deze periode blijven de Vrijhofstraat, de Hagepreekstraat en de Bellemstraat (traject kruispunt Molenstraat tot kruispunt Vrijhofstraat) enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. In de week van maandag 6 augustus 2018 wordt de openbare verlichting in de Bellemstraat en de Boomgaardstraat weggenomen. Ook in de Bellemstraat wordt de nieuwe verlichting geplaatst. Op maandag 20 augustus 2018 wordt gestart met de aanleg van de klinkerverharding van de parkeerplaatsen en de voetpaden in de Bellemstraat tot aan het kruispunt met de Vrijhofstraat.

Verkeerssituatie

 • Van 29 juni tot en met 20 juli 2018 wordt de Bellemstraat, tussen de Boomgaardstraat en de Moerstraat, afgesloten voor alle verkeer. De route Markt - Bellemstraat - Boomgaardstraat blijft wel open.
 • Eenrichtingsverkeer in de Bellemstraat, van het kruispunt met de Molenstraat tot en met het kruispunt met de Boomgaardstraat, komende van de Molenstraat – Processieweg.
 • Eenrichtingsverkeer in de Boomgaardstraat, komende van de Bellemstraat.
 • Het verkeer uit de Stationsstraat stopt aan het kruispunt Kouter – Weibroekdreef.
 • Molenstraat – Processieweg - Kestelstraat (richting Lostraat) wordt een hoofdweg.
 • Fietsers en bromfietsers klasse A en P (pedelecs of snelle elektrische fietsen die tot 45 km/u bereiken) kunnen steeds in twee richtingen blijven rijden. 
 • Op woensdagvoormiddag, tijdens de markt, is de Stationsstraat vanaf het kruispunt met de Weibroekdreef/Kouter enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

Tijdelijke verkeerssituatie

 • Het noordelijke deel van de Boomgaard wordt voor alle verkeer afgesloten voor het bouwen van een meergezinswoning. Er geldt eenrichtingsverkeer in het zuidelijke deel van Boomgaard, van de Boomgaardstraat richting de Stationsstraat. 
 • Enkel plaatselijk verkeer in Bellemstraat binnen het traject tussen het kruispunt Molenstraat en Vrijhofstraat. 
 • Op vrijdag 18 mei wordt de Boomgaardstraat 1 dag volledig afgesloten voor de aanleg van de vloerplaat van de overdekte parking.
 • Op vrijdag 21 juni wordt de Boomgaardstraat 1 dag volledig afgesloten voor het weghalen van de torenkraan.

Planning week 21-25 mei 2018

 • Aanleg riolering RWA en DWA tot Bellemstraat huisnummer 43.
 • Huisaansluitingen van de woningen vanaf kruispunt Molenstraat tot huisnummers 67 en 58 vanaf 23 mei.

Planning week 28-31 mei 2018

 • Aanleg riolering tot kruispunt Vrijhofstraat.
 • Huisaansluitingen van de woningen vanaf kruispunt Molenstraat.

Planning week 4-8 juni 2018

 • Aanvang huisaansluitingen van de woningen vanaf kruispunt Vrijhofstraat richting Bellem.

Planning week 11-15 juni 2018

 • Afwerking huisaansluitingen van de woningen in Bellemstraat van kruispunt Molenstraat tot kruispunt Vrijhofstraat.

Planning week 15-30 juni 2018

 • Plaatsen waterontvangers.
 • Aanleg fundering wegdek Bellemstraat van kruispunt Molenstraat tot kruispunt Vrijhofstraat.

Planning 1-15 juli 2018

 • Aanleg betonnen rijweg Bellemstraat (opm: aanleg voetpaden en parkeerplaatsen na bouwverlof).

Algemeen:

 • Pas na het bouwverlof  zal worden gestart met de aanleg van de hoofdriolering in het laatste traject in de Bellemstraat. Afwisselend zullen de kruispunten Vrijhofstraat-Bellemstraat en Boomgaardstraat–Bellemstraat worden afgesloten. Er wordt gestreefd naar een minimale hinder.
  Tot na het bouwverlof blijft bijgevolg de verkeerssituatie ongewijzigd in de centrumstraten.
 • Timings onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden.

Welke werken? 

 • Vernieuwing van het openbaar rioleringsnet en de wegenis in de Boomgaardstraat en de Bellemstraat, tussen de Boomgaardstraat en Processieweg.
 • Verhoging van de verkeersveiligheid in het centrum door ingrepen op vlak van mobiliteit in de Boomgaardstraat, de Stationsstraat tussen de Boomgaard en de Bellemstraat en de Bellemstraat tot het kruispunt met de Processieweg. Deze vernieuwing van het openbaar rioleringsnet in de Boomgaardstraat en in een deel van de Bellemstraat vormt de aanzet van het project. Deze rioleringswerken bieden de opportuniteit om eveneens de knelpunten op vlak van mobiliteit weg te werken.
 • Het openbaar rioleringsnet in de Boomgaardstraat is in zeer slechte staat. Zo werden in 2013 een aantal verzakkingen in het voetpad bij hoogdringendheid hersteld. Een riolering voor afvalwater en een afwatering voor regenwater werd al aangelegd in de Processieweg. Ook de verkaveling De Teerling-Warande is reeds volgens een gescheiden stelsel aangelegd. Deze scheiding verder doorvoeren in de Boomgaardstraat en Bellemstraat zal bij hevige regenval het risico op wateroverlast vanuit de riolering sterk verminderen.

 • In het centrumgedeelte zal de verkeersveiligheid worden verhoogd dankzij de aanleg van voetpaden, fietsvoorzieningen, herinrichting van kruispunten en nieuwe types van wegenis. In de Boomgaardstraat en langs het traject van de Bellemstraat tussen de Boomgaardstraat en de Processieweg zal éénrichtingsverkeer ingevoerd worden. Het pakket van ingrepen is in overeenstemming met het gemeentelijk mobiliteitsplan waarbij het ontwerp de meeste aandacht geeft aan de voetgangers, dan de fietsers, dan het openbaar vervoer om ten slotte uitspraken te doen over parkeermogelijkheden en groenvoorzieningen.

 • Met de heraanleg van de wegenis en de vernieuwing van de openbare verlichting wenst het gemeentebestuur het centrumgevoel te versterken. Ter hoogte van de Markt en de nabije omgeving zal gevelverlichting een groter effect van gezelligheid creëren.

 • Binnen het project wordt tevens voor de Weibroekdreef een snelheidsverlagende maatregel door een middeneiland voorgesteld. Ter hoogte van het kruispunt Stationsstraat – Weibroekdreef – Kouter zal voorrang worden gegeven aan de as Weibroekdreef – Kouter.

Financiering

De totale kostprijs wordt op dit moment geraamd op ongeveer 2.500.000 euro. Het gemeentebestuur neemt de volledige projectkost op zich.

Bouwheer en ontwerper

 • Bouwheer: Gemeentebestuur Aalter
 • Ontwerper: Studiebureau Group D
 • Aannemer: Koch-Ockier

Contactgegevens

Bouwheer: Gemeentebestuur Aalter

Studiebureau: Group D Engineering

 • info@groupd.eu
 • Tel.: 056 71 20 80
 • Gentsestraat 79 – 8530 Harelbeke

Aannemer: Koch-Ockier nv

Praktisch

Wegen en domeinen

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
Domeinen Wegen E-loket

Meer info

Relevante info