Naar inhoud

Herinrichting van het centrumgedeelte (delen van de Stationsstraat, Boomgaardstraat, Bellemstraat, Markt, Lostraat)

Doelstellingen

 • Vernieuwing van het openbaar rioleringsnet en de wegenis in de Boomgaardstraat en de Bellemstraat, tussen de Boomgaardstraat en Processieweg.
 • Verhoging van de verkeersveiligheid in het centrum door ingrepen op vlak van mobiliteit in de Boomgaardstraat, de Stationsstraat tussen de Boomgaardstraat en de Bellemstraat en de Bellemstraat tot het kruispunt met de Processieweg.

Deze vernieuwing van het openbaar rioleringsnet in de Boomgaardstraat en in een deel van de Bellemstraat vormt de aanzet van het project. Deze rioleringswerken bieden de opportuniteit om eveneens de knelpunten op vlak van mobiliteit weg te werken.

 • Het openbaar rioleringsnet in de Boomgaardstraat is in zeer slechte staat. Zo werden in 2013 een aantal verzakkingen in het voetpad bij hoogdringendheid hersteld. Een riolering voor afvalwater en een afwatering voor regenwater werd al aangelegd in de Processieweg. Ook de verkaveling De Teerling-Warande is reeds volgens een gescheiden stelsel aangelegd. Deze scheiding verder doorvoeren in de Boomgaardstraat en Bellemstraat zal bij hevige regenval het risico op wateroverlast vanuit de riolering sterk verminderen.

 • In het centrumgedeelte zal de verkeersveiligheid worden verhoogd dankzij de aanleg van voetpaden, fietsvoorzieningen, herinrichting van kruispunten en nieuwe types van wegenis. In de Boomgaardstraat en langs het traject van de Bellemstraat tussen de Boomgaardstraat en de Processieweg zal éénrichtingsverkeer ingevoerd worden. Het pakket van ingrepen is in overeenstemming met het gemeentelijke mobiliteitsplan waarbij het ontwerp de meeste aandacht geeft aan de voetgangers, dan de fietsers, dan het openbaar vervoer om ten slotte uitspraken te doen over parkeermogelijkheden en groenvoorzieningen.

 • Met de heraanleg van de wegenis en de vernieuwing van de openbare verlichting wenst het gemeentebestuur het centrumgevoel te versterken. Ter hoogte van de Markt en de nabije omgeving zal gevelverlichting een groter effect van gezelligheid creëren.

 • Binnen het project wordt tevens voor de Weibroekdreef een snelheidsverlagende maatregel door een middeneiland voorgesteld. Ter hoogte van het kruispunt Stationsstraat – Weibroekdreef – Kouter zal voorrang worden gegeven aan de as Weibroekdreef – Kouter.

Nutsvoorzieningen

In het kader van de riolerings- en wegeniswerken dienen de nutsmaatschappijen een aantal verplaatsingswerken uit te voeren. Waar nodig worden de leidingen gesaneerd of vernieuwd. In de Bellemstraat wordt het bundelnet ondergronds gebracht.

Planning en fasering

 1. Het college van burgemeester en schepenen stelde op 22 december 2014 het studiebureau Group D aan als ontwerper. In 2015 werd een eerste voorontwerp van de verkeersstructuurschets opgemaakt.
 2. Het voorontwerp van de verkeersstructuurschets werd na advies van de gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit verder uitgewerkt en op 28 april 2016 in een eerste infovergadering aan de burgers toegelicht. De verfijnde verkeersstructuurschets werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 21 november 2016.
 3. Op 31 januari 2017 keurde de gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit de verfijnde verkeersstructuurschets en de nieuwe wegenisprofielen goed.
 4. In het voorjaar van 2017 zijn de ontwerpplannen voor de herinrichting van het centrumgebied en de vernieuwing van het openbaar rioleringsnet op punt gesteld. Het college van burgemeester en schepenen keurde het ontwerp- en aanbestedingsdossier goed op 27 maart 2017. De gemeenteraad keurde het bestek goed op 10 april 2017.
 5. Op 20 april 2017 vond de publicatie van het bestek en de bijhorende ontwerpplannen plaats.
 6. Op 27 april 2017 zijn de ontwerpplannen tijdens een infovergadering aan de burgers door het studiebureau en het gemeentebestuur verduidelijkt.
 7. Op 30 mei 2017 zal de opening van de offertes voor de riolerings- en wegeniswerken plaatsvinden.
 8. Nadat in overleg met de aannemer de fasering van de werken op punt is gesteld, zal deze tijdens een infovergadering aan de burgers worden toegelicht.

Financiering

Het gemeentebestuur neemt de volledige projectkost op zich.

Bouwheer en ontwerper

 • Bouwheer: Gemeentebestuur Aalter – Europalaan 22 – 9880 Aalter – tel. 09 325 22 00
 • Ontwerper: Studiebureau GroupD – Gentsestraat 79 in Harelbeke – tel. 056 71 20 80
 • Aannemer: nog aan te stellen

Contactgegevens riolerings- en wegeniswerken

Bouwheer: Gemeentebestuur Aalter

Studiebureau Group D

Praktisch

Wegen en domeinen

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
Domeinen Wegen E-loket

Meer info

Relevante info