Naar inhoud

Vreugdeschoten

Voor het lossen van vreugdeschoten (ook gekend als een ‘schieting’) naar aanleiding van bv. een huwelijk is een toelating van het gemeentebestuur nodig. Minimum 3 weken op voorhand dien je deze aanvraag in. 

De aanvraag moet minstens volgende elementen bevatten:

  • naam en contactgegevens aanvrager;
  • datum en plaats afvuren vreugdeschoten;
  • namen en adres huwend koppel.

Dien je aanvraag in via het e-loket.

Voorwaarden

Aan de toelating worden altijd volgende voorwaarden gekoppeld:

  • De omwonenden moeten tijdig verwittigd worden van de geplande huwelijksschieting en de bijhorende geluidshinder.
  • Het doorgaand verkeer mag niet gehinderd worden.
  • Het afvuren van de vreugdeschoten moet uiterlijk om 22.00 u beëindigd worden.

Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen ontvangt de aanvrager een brief als bewijs van toelating en brengt het gemeentebestuur de politie in kennis van de beslissing.

Praktisch

Risicobeheer

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail