Naar inhoud

Vuurwerk en vreugdeschoten

Voor het afsteken van vuurwerk of het lossen van vreugdeschoten (ook gekend als een schieting, naar aanleiding van bv. een huwelijk) is een toelating van het gemeentebestuur nodig.

Aanvraag

Je dient je aanvraag minimum drie weken op voorhand in via het e-loket of via tel. 09 325 22 00.

Voorwaarden vreugdeschoten

Aan de toelating worden altijd volgende voorwaarden gekoppeld:

  • De omwonenden moeten tijdig verwittigd worden van het afsteken van vuurwerk of van de vreugdeschoten (en de bijhorende geluidshinder).
  • Het doorgaand verkeer mag niet gehinderd worden.
  • Het afvuren van de vreugdeschoten stopt uiterlijk om 22.00 u.

Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen ontvangt de aanvrager een brief als bewijs van toelating en brengt het gemeentebestuur de politie in kennis van de beslissing.

Voorwaarden vuurwerk

  • Toegelaten tussen 31 december om 22.00 u en 1 januari om 1.00 u.
  • Verboden tussen 22.00 u en 7.00 u met uitzondering van schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen
  • Je moet minstens 16 jaar oud zijn om vuurwerk aan te kopen of in het bezit ervan te zijn.
  • Het vuurwerk mag maximaal 1 kg kruitmengsel bevatten, moet degelijk verpakt zijn en een CE-markering met Nederlandstalig etiket dragen.
  • De nodige voorzorgsmaatregelen moeten getroffen worden zodat er geen lichaamsschade, dierenleed of brand kan veroorzaakt worden.
  • De buren moeten tijdig worden verwittigd.

Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen ontvangt de aanvrager een brief als bewijs van toelating en brengt het gemeentebestuur de politie in kennis van de beslissing.

Meer info vind je in het GAS-reglement (artikel 56 Afsteken van feestvuurwerk).

Praktisch

Risicobeheer

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail

Meer info

Relevante info