Naar inhoud

Subsidies voor projecten

Nieuw subsidiereglement

De gemeenteraad keurde op 9 februari 2015 het nieuwe subsidiereglement voor projecten van Aalterse erkende verenigingen goed. Dit nieuwe subsidiereglement beoogt een eerlijke subsidieverdeling voor alle erkende verenigingen.

Voor elk wat wils

Organiseert uw vereniging wel eens evenementen die openstaan voor een breed publiek? Dan kan ook uw vereniging in aanmerking komen voor een extra financiële steun voor dit project. Het subsidiereglement voor projecten van Aalterse erkende verenigingen bestaat uit drie delen:

  • De subsidie voor straat-, wijk- en buurtfeesten wil mensen samenbrengen en heeft als doel de sociale samenhang en het buurtgevoel in de desbetreffende straat, wijk of buurt te stimuleren. Deze subsidie is met een minimum aan administratie aan te vragen en bedraagt maximum 250 euro. De aanvraag dient minstens één maand op voorhand te worden ingediend.
  • De subsidie voor bijzondere projecten heeft als doel de maatschappelijke participatie en betrokkenheid van volwassenen, kinderen en jongeren op cultureel, educatief en sportief vlak te bevorderen. Deze subsidie wil tegemoet komen aan de Vlaamse beleidsprioriteiten voor cultuur, jeugd en sport. De subsidie kan aangevraagd worden via een eenvoudig dossier en bedraagt maximum 2.000 euro. De aanvraag dient minstens twee maanden op voorhand te worden ingediend.
  • Via activiteiten in samenwerking met het gemeentebestuur wil het gemeentebestuur bijdragen aan buitengewone projecten die een significante meerwaarde voor de gemeente betekenen op vlak van cultuur, educatie of sport. Deze projecten hebben een regionale uitstraling. De aanvraag dient uitvoeriger te worden toegelicht en minstens zes maanden op voorhand te worden ingediend. Verdere afspraken i.v.m. promotie, ondersteuning en subsidiëring worden na goedkeuring samen vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

U vindt het volledige subsidiereglement en de aanvraagformulieren onderaan deze pagina.

Meer info

Organiseert uw vereniging een activiteit en wenst u meer informatie over de subsidiemogelijkheden? Contacteer de cel Evenementen!

Praktisch

Evenementen

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail