Naar inhoud

Formaliteiten

Bij het starten van een ondernemingen dien je verschillende formaliteiten in orde te brengen. Vooraleer je een zaak start, moet je goed nadenken wat het interessantste is: een eenmanszaak als natuurlijke persoon opstarten of een vennootschap vestigen. Om je bij deze keuze te helpen kan je steeds terecht bij een notaris, jurist, boekhouder, ... Deze keuze is ook bepalend voor welke formaliteiten je in orde dient te maken.

Als zelfstandige beginnen

Indien je als zelfstandige wilt beginnen, dien je volgende stappen door te nemen.

  • Zichtrekening: bij een kredietinstelling naar keuze open je een zichtrekening die enkel gebruikt mag worden voor professionele doeleinden.

  • Ondernemingsnummer: te bekomen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hiervoor wend je je best tot een ondernemingsloket in je buurt.

  • BTW-nummer: met je ondernemersnummer kan je je bij een btw-kantoor in je buurt aanmelden (fysiek of elektronisch) om dit te activeren. Je bent btw-plichtig van zodra je in de uitoefening van je economische activiteiten geregeld en zelfstandig goederen levert of diensten verricht die in het btw-wetboek zijn opgenomen. Het normale btw-tarief in België bedraagt 21 %. 

  • Sociaal verzekeringsfonds: je dient je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze. Als zelfstandige ben je verplicht dit te doen binnen 90 dagen na de start van de activiteiten. Een lijst van alle sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen kan je raadplegen op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

    Bij het overschrijden van de 90-dagentermijn zal het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) je vragen om dit in orde te brengen. Wanneer je dit niet doet, zal je ambtshalve worden aangesloten bij de Nationale Hulpkas voor Zelfstandigen.

  • Ziekenfonds: wanneer je je aansluit bij het sociaal verzekeringsfonds dien je je ook aan te sluiten bij een ziekenfonds naar keuze. Hiermee verzeker je je voor kleine en grote risico's.

Wanneer je beslist om een vennootschap op te richten dien je naast deze formaliteiten nog enkele bijkomende stappen uit te voeren:

  • Oprichtingsakte: bij een notaris dien je een oprichtingsakte te registreren. Hiervoor zijn een financieel plan van de onderneming en een attest van inbreng in geld of natura de vereiste formaliteiten.

  • Rechtbank van Koophandel: met je oprichtingsakte wend je je bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Als gevolg hiervan krijgt je onderneming rechtspersoonlijkheid, gebeurt de inschrijving in de KBO automatisch en wordt de akte gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Instanties

Verschillende instanties helpen je doorheen deze administratieve verplichtingen. Alle informatie vind je terug op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en het Agentschap Ondernemen. Ook de ondernemersloketten, notarissen, boekhouders en juristen helpen je graag verder.

Praktisch

Economie

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail E-loket