Naar inhoud

Openbaarheid en bekendmakingen

Snel naar:

 


Openbaarheid

Elke burger kan bestuursdocumenten opvragen en inkijken, uitleg vragen of een kopie krijgen. Dit heet passieve openbaarheid van bestuur.

Je dient de aanvraag schriftelijk in, ter attentie van de gemeentesecretaris, via:

In de aanvraag vermeld je:

  • naam en adres (en/of de naam en het adres van de persoon voor wie je de aanvraag doet);
  • over welke documenten het gaat;
  • de vorm waarin je het bestuursdocument wil ontvangen (digitaal of papier).

Kom je toch liever naar het gemeentehuis, dan vragen we je de aanvraag inzagerecht in te dienen of ter plekke in te vullen.

De aanvraag tot openbaarmaking moet uiterlijk binnen vijftien kalenderdagen, na registratie van de aanvraag, beantwoord worden, schriftelijk, per fax of per e-mail. We verwijzen hierbij graag naar het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

De termijn van vijftien kalenderdagen kan verlengd worden als

  • een aanvraag kennelijk onredelijk is of op een te algemene wijze geformuleerd is. Dan begint een nieuwe termijn van 15 dagen te lopen vanaf het moment dat je jouw aanvraag gespecificeerd of vervolledigd hebt;
  • moet worden geoordeeld dat de gevraagde informatie niet tijdig te verzamelen is, of als de toetsing van de aanvraag tot openbaarmaking aan de uitzonderingen niet tijdig uit te voeren is. Dan  delen wij je mee dat de termijn van vijftien kalenderdagen verlengd wordt tot een termijn van dertig kalenderdagen.

Bekendmakingen

 
Gemeenteraad

Onderwerp Datum gemeenteraad Datum bekendmaking website
Retributiereglement op de inzameling van restafval en P+MD 20 november 2017  5 december 2017 

 

Lees de agenda's, de toelichtingen en de verslagen van de gemeenteraden.

 

College van burgemeester en schepenen

 

Onderwerp Datum collegezitting Datum bekendmaking website
Verslag collegezitting 11 december 2017 11 december 2017: college van burgemeester en schepenen 9/jan/18
Verslag collegezitting 4 december 2017 4 december 2017: college van burgemeester en schepenen 19/dec/17
Verslag collegezitting 27 november 2017 27 november 2017: college van burgemeester en schepenen 12/dec/17
Verslag collegezitting 20 november 2017 20 november 2017: college van burgemeester en schepenen 12/dec/17
Verslag collegezitting 13 november 2017 13 november 2017: college van burgemeester en schepenen 8/dec/17
Verslag collegezitting 30 oktober 2017 30 oktober 2017: college van burgemeester en schepenen 8/dec/17
Verslag collegezitting 23 oktober 2017 23 oktober 2017: college van burgemeester en schepenen 14/nov/17
Verslag collegezitting 16 oktober 2017 16 oktober 2017: college van burgemeester en schepenen 8/nov/17
Verslag collegezitting 9 oktober 2017 9 oktober 2017: college van burgemeester en schepenen 23/okt/17
Verslag collegezitting 2 oktopber 2017 2 oktober 2017: college van burgemeester en schepenen 20/okt/2017
Verslag collegezitting 25 september 2017 25 september 2017: college van burgemeester en schepenen 10/okt/17
Verslag collegezitting 11 september 2017 11 september 2017: college van burgemeester en schepenen 3/okt/17
Verslag collegezitting 4 september 2017 4 september 2017: college van burgemeester en schepenen 28/sep/17
Verslag collegezitting 28 augustus 2017 28 augustus 2017: college van burgemeester en schepenen 14/sep/17

Verslag collegezitting 21 augustus 2017

21 augustus 2017: college van burgemeester en schepenen 14/sep/17

Verslag collegezitting 31 juli 2017

31 juli 2017: college van burgemeester en schepenen 6/sep/17

Verslag collegezitting 17 juli 2017

17 juli 2017: college van burgemeester en schepenen 23/aug/17

Verslag collegezitting 3 juli 2017

3 juli 2017: college van burgemeester en schepenen 16/aug/17

Verslag collegezitting 26 juni 2017

26 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 18/jul/17

Verslag collegezitting 19 juni 2017

19 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 4/jul/17

Verslag collegezitting 12 juni 2017

12 juni 2017: college van burgemeester en schepenen 29/jun/17

Verslag collegezitting 29 mei 2017

29 mei 2017: college van burgemeester en schepenen 27/jun/17

Verslag collegezitting 22 mei 2017

22 mei 2017: college van burgemeester en schepenen 16/jun/17

Verslag collegezitting 15 mei 2017

15 mei 2017: college van burgemeester en schepenen 2/jun/17

Verslag collegezitting 8 mei 2017

8 mei 2017: college van burgemeester en schepenen 2/jun/17

Verslag collegezitting 24 april 2017

24 april 2017: college van burgemeester en schepenen 2/jun/17

Verslag collegezitting van 10 april 2017

10 april 2017: college van burgemeester en schepenen 15/mei/17

Verslag collegezitting van 3 april 2017

3 april 2017: college van burgemeester en schepenen 28/apr/17

Verslag collegezitting van 27 maart 2017

27 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 12/apr/17

Verslag collegezitting van 20 maart 2017

20 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 5/apr/17

Verslag collegezitting van 13 maart 2017

13 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 4/apr/17

Verslag collegezitting van 6 maart 2017

6 maart 2017: college van burgemeester en schepenen 27/mrt/17

Verslag collegezitting van 20 februari 2017

20 februari 2017: college van burgemeester en schepenen 16/mrt/17

Verslag collegezitting van 13 februari 2017

13 februari 2017: college van burgemeester en schepenen 13/mrt/17

Verslag collegezitting van 6 februari 2017

6 februari 2017: college van burgemeester en schepenen 2/mrt/17

Verslag collegezitting van 30 januari 2017

30 januari 2017: college van burgemeester en schepenen 24/feb/17

Verslag collegezitting van 23 januari 2017

23 januari 2017: college van burgemeester en schepenen 15/feb/17

Verslag collegezitting van 16 januari 2017

16 januari 2017: college van burgemeester en schepenen 7/feb/17

Verslag collegezitting van 9 januari 2017

9 januari 2017: college van burgemeester en schepenen 30/jan/17

Verslag collegezitting van 19 december 2016

19 december 2016: college van burgemeester en schepenen 30/jan/17

Verslag collegezitting van 12 december 2016

12 december 2016: college van burgemeester en schepenen 16/jan/17

Verslag collegezitting van 5 december 2016

5 december 2016: college van burgemeester en schepenen 16/jan/17

Verslag collegezitting van 28 november 2016

28 november 2016: college van burgemeester en schepenen 23/dec/16

 

Permanente reglementen en verordeningen

Onderwerp Datum gemeenteraadszitting Datum bekendmaking website

Retributie standplaats op de openbare markt

 11 oktober 2017: gemeenteraad  23/okt/17

Tijdelijke reglementen en verordeningen

Tijdelijke verkeersregeling

Datum activiteit Onderwerp Locatie Datum collegezitting Datum bekendmaking website
januari 2018

wekelijkse markt

parkeerverbod op parking Aard

22 december 2017: de burgemeester wnd.

8 januari 2018: college van burgemeester en schepenen

28 december 2017
15 januari 2018 tot en met 19 januari 2018

vellen van bomen

Waggebrug 8 januari 2018: college van burgemeester en schepenen 11 januari 2018
15 januari 2018 tot en met 16 februari 2018

werkzaamheden aan nutsleidingen

Urselweg 8 januari 2018: college van burgemeester en schepenen 11 januari 2018
15 januari 2018 tot en met 20 juni 2018

bouwen van een nieuwe parking

Boomgaard en Boomgaardstraat 8 januari 2018: college van burgemeester en schepenen 11 januari 2018
15 januari 2018 tot en met 31 december 2018

dringende onderhoudswerken

gewestwegen 8 januari 2018: college van burgemeester en schepenen 11 januari 2018
19 januari 2018 tot en met 2 februari 2018

werkzaamheden aan nutsleidingen

Nijverheidslaan 10 8 januari 2018: college van burgemeester en schepenen 11 januari 2018
22 januari 2018 tot en met 6 februari 2018

werkzaamheden aan nutsleidingen

hoek Sint-Gerolflaan - Verbroederingslaan 8 januari 2018: college van burgemeester en schepenen 11 januari 2018
23 januari 2018 tot en met 10 februari 2018

graven van sleuven en aanleggen van ondergrondse leidingen

Léon Bekaertlaan 8 januari 2018: college van burgemeester en schepenen 11 januari 2018
29 januari 2018 tot en met 28 februari 2018

werkzaamheden aan het waterleidingnet

Grote Lijkstraat 8 januari 2018: college van burgemeester en schepenen 11 januari 2018
tot en met 28 februari 2018

werkzaamheden

Grote Lijkstraat en Nevelestraat 8 januari 2018: college van burgemeester en schepenen 11 januari 2018

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning De Biest nv Wageweg 3 28/12/2017 - 27/01/2018 22/12/2017

Milieuvergunningen en bodemsaneringsprojecten

Soort vergunning Aanvrager Locatie Bekendmaking besluit Datum bekendmaking website
Milieuvergunning

FrieslandCampina Belgium nv

Venecolaan 17 en Brug Zuid 47 27/11/2017 - 27/12/2017  24/11/2017

 

 


Openbare onderzoeken

Omgevingsvergunningen

Soort vergunning Aanvrager Locatie Start openbaar onderzoek Sluiting openbaar onderzoek Datum bekendmaking website
Omgevingsvergunning Vermeire-Defruyt bvba Groendreef 7  20/11/2017  19/12/2018  20/11/2017
Omgevingsvergunning Aquafin nv Brug-Zuid 45  21/12/2017  20/01/2018 19/12/2017
Omgevingsvergunning FrieslandCampina Belgium nv Venecolaan 17 en Brug-Zuid 47 20/12/2017 18/01/2018 19/12/2017

 

Milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen

Via een openbaar onderzoek licht het gemeentebestuur je in over projecten en plannen (meestal met betrekking tot ruimtelijke ordening en leefomgeving). Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning of de definitieve goedkeuring van een plan. Tijdens een openbaar onderzoek kan je de plannen inkijken en er jouw mening over geven.

Soort vergunning Aanvrager Locatie Start openbaar onderzoek Sluiting openbaar onderzoek Datum bekendmaking website
Stedenbouwkundige vergunning

Danny Godecharle

Prinsenstraat nummers 5, 3 7/12/2017 5/1/2018 5/12/2017
Stedenbouwkundige vergunning

Beluria

Spildoorn 4 16/12/2017 14/01/2018 16/12/2017
Stedenbouwkundige vergunning

Stijn Van Damme

Fatimastraat 6 16/12/2017 14/01/2018 16/12/2017
Stedenbouwkundige vergunning

Etienne Van Hecke - Claudine De Wispelaere

Nauterkensstraat zn 22/12/2017 20/01/2018 22/12/2017
Stedenbouwkundige vergunning

Johan Gailliaert - Hans Vanden Bussche

Vaanders zn 25/12/2017 23/01/2018 25/12/2017
Stedenbouwkundige vergunning

Bernard Depuydt - Karien Covemaeker

Vaart-Noord zn 4/01/2018 2/02/2018 4/01/2018
Stedenbouwkundige vergunning

Stemat Bouwonderneming

Jezuietengoed 12 4/01/2018 2/02/2018 4/01/2018
Stedenbouwkundige vergunning

Eandis

Nevelestraat zn 4/01/2018 2/02/2018 4/01/2018
Stedenbouwkundige vergunning

William Valencyn

Ruiseleedsestraat 22 4/01/2018 2/02/2018 4/01/2018
Stedenbouwkundige vergunning

Mieke Debacker

Sint-Maria-Aalterstraat 50 4/01/2018 2/02/2018 4/01/2018

 

Buurtwegen

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Bodemsaneringsprojecten

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Planologische attesten

Soort vergunning Aanvrager Locatie Start openbaar onderzoek Sluiting openbaar onderzoek Datum bekendmaking website
Aanvraag planologisch attest 'Den Ouwe Prins'

Adoplan

Prinsenstraat 9  18/12/2017  17/1/2018  5/12/2017

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Onteigeningen

Momenteel is er geen openbaar onderzoek lopende.

Meer info

Relevante info