Naar inhoud

Kastelen

Blommekeskasteel

Heirstraat 35, Aalter

Aan de oude heerweg staat het grotendeels omwald Kasteel Ter Walle of het Blommekes Kasteel. Het is een 19de eeuws onderkelderd gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een schilddak met een dakkapel en ronde vensters.

Het kasteel is een voorbeeld van een gebouw in classicistische stijl dat rust uitstraalt en in harmonie is met de natuur eromheen. Er zijn prachtige wallingen, een gevarieerd parklandschap met vijver en een ommuurde tuin. Het kasteel is privaateigendom en niet toegankelijk voor publiek.

Kasteel Nobelstede

Manewaarde 29, Aalter

In de wijk Manewaarde werd omstreeks 1630 een hofstede gebouwd door Glaude Damas junior. Bij die hoeve hoorde ongeveer 9 hectaren land, bos en weide. Het akkerland lag ten oosten van de hofstede in een gebied dat al vroeger ontgonnen was. De hoeve zelf had een oppervlakte van 2,4 hectaren en paalde ten westen aan de heide. Isabella-Theresia Damas, dochter van Glaude, huwde met jonkheer Emmanuel De Vulder, heer van Westdijke. Zij verbleven op hun 'casteelgoet' waar de meeste van hun kinderen werden geboren. Een belangrijk deel van de heide en het slechtste land was tussen 1733 en 1765 bebost geworden. Voor 1765 werd de nu bestaande rechte dreef naar Nobelstede aangelegd. Het kasteel werd gekocht door Romaan De Wulf in 1899. Hij liet het kasteel grondig verbouwen, maar het uitzicht ervan is tot op vandaag onveranderd. Hij liet er enkel een kleine vierkante toren aan toevoegen. Het kasteel is privaateigendom en niet toegankelijk voor publiek.

Kasteel Mariahove

Mariahovelaan 2-4, Bellem

De oorsprong van het domein gaat terug tot het midden van de 16de eeuw toen de Gentse familie Rijm eigenaar was van de heerlijkheid Bellem. Via Maria-Anna Rijm, de enige dochter, erfgename en laatste naamdraagster van de familie Rijm, kwam het domein in bezit van haar echtgenoot Lodewijk-Frans, prins de Montmorency. In 1808 verkocht prinses Louisa de Montmorency het kasteeldomein van Bellem aan de Gentse textielbaron Jacob Lieven van Caneghem. Het huidige kasteel werd gebouwd in 1815 naar de plannen van architect Bruno Renard. Dochter Jeanne van Caeneghem was gehuwd met Eugène Joseph de Naeyer, hun dochter Elise de Naeyer was de moeder van Alice Marie de Kerchove. Zij was de betovergrootmoeder van prinses Mathilde van België. Rond 1860 kreeg het kasteel zijn neoclassicistisch en huidig uitzicht.

De familie de Kerchove bleef er wonen tot het in 1965 werd overgedragen aan het Verbond der Kloosterzusters van het bisdom Gent. Pas dan kreeg het de naam Mariahove, om gebruikt te worden als bezinnings- en studieruimte. De laatste residerende familie bouwde binnen het domein een nieuwe villa en ging er zelf wonen. Op 17 mei 2006 overleed barones Anne-Marie de Kerchove d'Exaerde. Ze was geboren in 1902 en werd dus 104 jaar oud. Anne-Marie was in 1924 getrouwd met baron Guy de Crombrugghe de Picqendaele, burgemeester van Bellem, met wie ze vijf kinderen had en een talrijk nageslacht. Met haar stierf deze familietak van de familie de Kerchove d'Exaerde uit.

Kasteel De Grunne

Loveldlaan 41, Aalter

Voor 1910 was dit domein ongeveer 300 hectare groot. Het reikte van de Lostraat tot voorbij de autosnelweg. In het domein was enkel een klein jachthuis aanwezig. Graaf De Grunne, gewezen burgemeester van Aalter van 1921 tot 1932, wou naar Aalter komen wonen, maar zijn vrouw wou een mooi kasteel in plaats van een klein jachthuis. De architect Flaneau, die ook nog in dienst van koning Albert is geweest, moest zich op de reeds aangekochte houten binnenbekleding en schouwen baseren voor het ontwerp van het nieuwe kasteel. De lambrisering en de schouwen dateren van eind 17de eeuw – begin 18de eeuw en zijn afkomstig van een kasteel van Laval. Het kasteel werd gebouwd in 1910 in zuiver franse stijl met een mansardedak en vensters zoals het kasteel van Versailles.

Met de bouw van de autosnelweg in 1937 is dit domein aanzienlijk verkleind en de vroegere dreven werden gebetonneerd. Het kasteel, momenteel eigendom van de familie Chabeau, is zeer goed onderhouden en werd in 1992 volledig gerestaureerd. De achtertuin is in franse stijl aangelegd in volledige symmetrie. De andere tuinen zijn aangelegd volgens de Engelse norm.

Klein Kasteeltje

Knokstraat 10, Poeke

Men noemt dit alleenstaand herenhuis Het Klein Kasteeltje of Kasteel de Reigerbeek. Het ligt in een omheinde tuin met ijzeren hekken. Isabelle de Preudhomme d'Hailly liet het Kasteeltje in 1872 bouwen na de verkoop van het grote Kasteel van Poeke.

De voorgevel met dubbelhuisopstand van vijf traveeën en drie opbouwlagen ligt onder een schilddak met dakkapel. De lijstgevel is gevat tussen geblokte hoekbanden met een gemarkeerde centrale deurtravee, tussen gelijke lisenen en de bel-etage. De rechthoekige vensters zitten in een omlijsting en hebben een kroonlijst op de bel-etage. In het belvedère op het dak bevindt zich een ijzeren leuning. De flankerende zijaanbouwsels bestaan uit één bouwlaag met attiek en driehoekige frontonbekroning. Het kasteel is privaateigendom en niet toegankelijk voor publiek.

Kasteel van Poeke

Kasteelstraat 38, Poeke

De geschiedenis van het kasteel van Poeke vind je hier.

Kasteel Blekkervijver

Blekkervijverstraat 20, Sint-Maria-Aalter

In 1870 werden de uitgestrekte bossen van de Blekkervijver aangekocht door J.B.J. Roelandts. Ze waren vroeger in het bezit van de Jezuïeten. Toen zijn zoon kinderloos overleed, werd Camille Van Cutsem eigenares van zijn vele goederen. Zij bezat alleen al in Aalter 372 hectaren grond.

Het eigenlijke kasteel van Blekkervijver werd gebouwd in 1930, na de afbraak van het buitengoed, gebouwd door Roelandts junior. In mei 1940 waren er piloten van de Belgische Luchtmacht ingekwartierd. Hun toestel bevond zich op het vliegveld van Aalter (dat nu het industriepark is).
In 1949 kocht de Congregatie van de Broeders van Liefde het kasteel van Blekkervijver en een deel van het domein. Een strook grond langs de weg naar het station werd verkaveld als bouwgrond en de rest behoorde toe aan verschillende eigenaars. De bedoeling was er een nieuw noviciaat in te richten. Het interieur van het kasteel werd aangepast aan de nieuwe noden. Aan het kasteel werd een nieuwe vleugel gebouwd met het eigenlijke noviciaat en een kapel. Deze gebouwen zijn eigendom van de Broeder van Liefde en dus niet toegankelijk.

Kasteel Bosmans - Blekkerbos

Blekkervijverstraat 64, Sint-Maria-Aalter

Dit kasteel behoorde tot 1893 bij het kasteel Blekkervijver. Na het overlijden van Camille Van Cutsem in 1893, kwam de toen 140 ha grote Blekkervijver voor een derde in bezit van de weduwe van Frans van Besien, die haar eigendom Blekkerbos noemde. In 1906 liet zij er een buitenverblijf bouwen dat in 1924 werd omgevormd in een kasteel. Daarnaast loopt de huidige autostrade Brussel - Oostende het domein Blekkervijver / Blekkerbos van oost naar west doorsnijdt. Beide eigenaars zijn overeengekomen dat de autostrade (aangelegd in 1938) de grenzen van hun domeinen afbakent. 

Kasteel Hoogveld

Aalterstraat 84, Sint-Maria-Aalter

Het domein Hoogveld werd in 1780 verpacht om turf te kappen. In 1800 was het Hoogveld 41 hectare groot en helemaal bebost.

Baron Charles Gillès de Pélichy liet er begin de jaren 1920 een kasteel bouwen in een typisch neogotische stijl. De eigenaar zag het eerder als een investering en als een erfdeel voor zijn kinderen, zodat het kasteel tot na de Tweede Wereldoorlog onbewoond bleef. Na de oorlog kwam het door huwelijk in handen van de familie de Looz-Corswarem. Het fungeerde lange tijd als buitenverblijf, maar nu is het wel degelijk bewoond.

Kasteel Schuurlo

Schuurlo 11, Sint-Maria-Aalter

Niets laat vermoeden dat deze plaats één van de oudste gekende historische sites van Aalter is en dat de geschiedenis van deze plaats eigenlijk een referentie is voor de evolutie van het landschap in de gehele omgeving. Schuurlo werd reeds vermeld in 1375, waarin men spreekt van pasture van Scuerloo en van de vivers geheten Scuerloo. In 1769 nam Petrus-Johannes Volckeriek de Grote en de Kleine Schuurlovijver en de nieuwe vijver in cijns van de heer van Woestijne en Weibroekdreef. In 1778 liet hij daar een woning optrekken van waaruit dan de vijvers werden gecultiveerd. In 1793 was de hofstede genaamd ‘den Scheurlo’ ongeveer 67 hectare groot. In 1811 werden de vijvers drooggelegd en was er 58 hectare bos en 14 hectare land.

In 1829 kwam de Brugse familie De Clercq in het bezit van Schuurlo. Ze verbouwden de woning en verbleven er regelmatig tot ze het landhuis in 1889 verkochten. De nieuwe eigenaars lieten het bestaande gebouw ombouwen tot een kasteel. Zij verbleven er tot 1894 en verkochten toen hun eigendom aan Magdalena de Beughem de Houthem. In 1904 werd de eigenaar Karel Mast-De-Maeght, de eigenaar van de Blekkervijver. Het kasteel was tijdens de Eerste Wereldoorlog bezet door de Duitsers en liep daardoor veel schade op. Het werd in 1920 verkocht en kwam in het bezit van baron Charles Gillés de Pélichy. Hij liet het oude kasteel afbreken en verbouwde één van de vroegere bijgebouwen tot het huidige, in neogotische stijl gebouwde kasteeltje. (Bron: Van Aeltere naer Aeltersch Houxken)

 

Meer info