Naar inhoud

Cultuurraad

In onze dienstverlening willen we, binnen de visie van een integraal gemeentebeleid, ook voor cultuur het label kwaliteit hoog in het vaandel dragen. Wat goed is, willen we behouden én verbeteren. Daarbij is er steeds voldoende ruimte voor experiment en vernieuwing.

Een belangrijk streven blijft het bundelen van krachten: tussen verenigingen onderling, tussen cellen onderling, tussen verenigingen en cellen, maar ook regionaal.

In Aalter hebben we bovendien een eigen culturele identiteit. Hierbij ligt de klemtoon op een ruim, laagdrempelig cultuuraanbod waartoe alle inwoners van Aalter zich aangesproken voelen. Een cultuuraanbod dat plaatsvindt op de meest geschikte locatie: niet enkel in de gemeentelijke ontmoetingszalen, maar ook op pleinen en in het Kasteel van Poeke.

We wensen met ons cultureel programma dan ook in te spelen op wat de Aalternaar belangrijk vindt: gezelligheid, nabijheid en het ontmoeten van vrienden. Hierbij willen we de samenwerking met en de participatie van alle culturele actoren, inclusief deze van beleidsaanverwante domeinen als horeca en middenstand, stimuleren.

De verenigingen worden vertegenwoordigd door de cultuurraad. Deze adviesraad wensen we, als staalkaart van het Aalterse verenigingsleven, meer te betrekken bij de ontwikkeling van het cultuurbeleid en cultuuraanbod.

Ons materiële en immateriële erfgoed is belangrijk. We willen de inwoners van Aalter in aanraking blijven brengen met dit collectieve verleden.

Bevoegdheden

De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal en kwalitatief cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente.

Deze adviesraad probeert eveneens overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen de verenigingen, instellingen en cellen die betrekking hebben op de culturele vrijetijdsbesteding.

Samenstelling cultuurraad 

Het Dagelijks bestuur, dat maandelijks vergadert, wordt bij elke  gemeenteraadslegislatuur vernieuwd. De huidige samenstelling ziet er als volgt uit:
 

 Peter Laroy

voorzitter 

 Joke Van Haver

secretaris

 Roos Spinel

penningmeester

Damiën Byn 

Antoine Cockuyt

François de looz-Corswarem

Stefanie De Weirdt

bestuurslid

bestuurslid

bestuurslid

bestuurslid

 Martine Bergez

schepen (ambtshalve lid)

 

Mensen met een grote culturele interesse zijn nog steeds welkom om zich aan te sluiten!

De Algemene vergaderingvan de cultuurraadbestaat uit een groot aantal leden die de plaatselijke verenigingen vertegenwoordigt. Bekijk de aangesloten verenigingen.

Lidmaatschap cultuurraad

Geïnteresseerde Aalternaren kunnen zich kandidaat stellen als onafhankelijk lid van een adviesraad. Individuele kandidaturen bevatten je persoonlijke gegevens alsook een beknopte motivatie waarom je wenst lid te worden van de betrokken adviesraad en waarin je deskundigheid wordt aangetoond.

Daarnaast kan iedere erkende vereniging iemand afvaardigen naar zijn betrokken adviesraad en kan zich eveneens kandidaat stellen als bestuurslid, secretaris of voorzitter.

Om het lidmaatschap aan te vragen, gelieve onderstaand formulier in te vullen en terug te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Europalaan 22, Aalter.

Blijf op de hoogte

Blijf vanaf nu hier op de hoogte van de activiteiten van de cultuurraad.

Verslagen

 

Praktisch

Cultuur en toerisme

Stationsstraat 71

9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail E-loket