Naar inhoud

Aanleg parking koetshuis in het kasteeldomein van Poeke

Het gemeentebestuur gaat over tot de aanleg van een parking ter hoogte van het koetshuis in het kasteeldomein van Poeke. Het projectgebied is gelegen langsheen de Kasteelstraat te Poeke.

Doelstelling en visie

De hoofddoelstellingen voor het beheer van het kasteeldomein beogen het behoud, de verbetering of het herstel van de waarden van het landschap die tot de bescherming aanleiding hebben gegeven. Het kasteeldomein werd beschermd omwille van zijn wetenschappelijke en esthetische waarden.

Tot de voornaamste doelstellingen van de buitenzijde van het koetshuis behoren onder meer het voorzien van een toegang met herinrichting en inpassing van een beperkte autoparkeerplaats, fietsstelplaats, paardenstalplaats en omgevingsvriendelijke informatieborden.

Concept

Ten behoeve van de bezoekers wordt voorzien in het inpassen van een omgevingsvriendelijke autoparkeerplaats, nieuwe fietsstelplaatsen en een paardenstalplaats. Zo wordt een nieuwe hoofdtoegang uitgewerkt waarbij de bezoeker ontvangen wordt op het voorplein van het koetshuis. Tussen gemengde haagmassieven wordt de toegang geaccentueerd, met vóór de poortdoorgang van het gebouw een infopaneel. Er gaat bijzondere aandacht uit naar de begeleiding van de bezoeker naar de centrale toegang van het kasteeldomein.

Vóór en bij de inkom wordt de Kasteelstraat als drempel belegd met kasseien die doorgetrokken wordt over een grachtoverwelving naar de inkom. Het naastliggende fietspad aan de overkant van de weg krijgt op éénzelfde wijze, dezelfde aansluiting.

Het “bosachtig karakter” wordt zoveel mogelijk behouden, solitairbomen blijven behouden en komen zelfs beter tot uiting. Ook de bodemvegetatie blijft deelsbehouden en wordt deelsverplant. De muurvegetatie blijft. De gemengde haag rondom sluit het geheel af.

Het voorplein bestaat uit een grindverharding waar mogelijks bodembeplanting gedeeltelijk mag doorgroeien. De parkeerplaatsen worden aangeduid door middel van houten stootbalken, de fietsen- en paardenstallingen door twee horizontaal geplaatste lange houten balken. In aansluiting met het gebouw wordt vooraan een natuursteenverharding (blauwe hardsteen) met diagonaal raster geplaatst.

De inrichting van de parking gaat mee met de architectuur van het koetshuis en houdt rekening met de ligging in parkgebied.

Specifieke verkeersmaatregelen

Voor de aanleg van de drempel met kasseien vóór de inkom van het koetshuis zal de rijweg ongeveer 1 week afgesloten worden, dit vermoedelijk vanaf 22 oktober 2012.

Er wordt een tijdelijke omleiding voorzien.

Bouwheer, ontwerper en aannemer

Bouwheer: Gemeentebestuur Aalter

Financiering: Gemeentebestuur Aalter

Ontwerper: Buro Voor Vrije Ruimte, Gent

Aannemer: Estate and Landscape Management, Kapelle - op - den Bos

Budget

De totale kostprijs bedraagt 128.023,26 +  euro (incl. btw) voor de studiekosten en de uitvoering van de werkzaamheden.

Planning

De aanvang van de werken is gepland op 22 oktober 2012. Het einde van de werken is voorzien eind november 2012.

Praktisch

Wegen en domeinen

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
Domeinen Wegen E-loket