Naar inhoud

Rioleringsproject Oostmolenstraat

 Doelstellingen

De gemeente Aalter bereidt momenteel samen met Aquafin nv de uitvoering van het riolerings- en wegentraject ‘Aanleg collectoren en sanering Oostmolenbeek- projectnummer 21.619 – O209284’ voor. Dit project voorziet in het aansluiten van het afvalwater van een gedeelte van Aalter, dat nu nog in de Oostmolenbeek belandt, op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aalterbrug. Het gaat om het afvalwater van ongeveer 550 inwoners.

Om dit te realiseren zal Aquafin samen met de gemeente Aalter werken uitvoeren in de volgende straten:

 • Oostmolenstraat tussen Oostmolen-zuid en de spoorlijn.
 • Houtem, gedeelte tussen Oostmolenstraat en de Oostmolenbeek alsook de driehoek Houtem
 • Leon Bekaertlaan
 • Baarzelestraat

De start van de werken is gepland in september 2012. De werken dienen binnen de 200 werkdagen te zijn uitgevoerd. 

Het breder kader

De aanleg van de collector in de Oostmolenstraat en de sanering van de Oostmolenbeek is opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur van het Vlaams gewest. 

Wegen- en rioleringswerken

Het ontwerp voor de uitvoering van deze gecombineerde werken is opgemaakt door het studiebureau Aquafin nv en voorziet in:

 • De aanleg van een nieuwe verzamelriool in de Oostmolenstraat (vanaf Oostmolen-zuid tot Houtem) en in Houtem tot aan de Oostmolenbeek.
 • De aanleg van een nieuw regenwaterstelsel in de Oostmolenstraat tussen Houtem en Oostmolen-zuid.
 • Aanpassingswerken aan een deel van de Oostmolenbeek.
 • De aanleg van een nieuwe vuilwaterriool in de Oostmolenstraat tussen Houtem en de spoorlijn, inclusief een doorsteek onder de spoorlijn.
 • De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel (met aparte afvoer van regenwater en vuilwater) in de driehoek Houtem en de Leon Bekaertlaan en een deel van de Baarzelestraat
 • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel binnen dit traject.
 • De aanleg van een nieuwe regenwateras in de Baarzelestraat en omgeving, inclusief een doorsteek onder de spoorlijn.
 • Volledige vernieuwing van de rijweg (van rooilijn tot rooilijn) in de driehoek Houtem en in de Oostmolenstraat tussen Houtem en Oostmolen-zuid: heraanleg van de rijstrook, parkeerstroken in grasdallen, fietspaden en groenvoorziening.
 • Grondige aanpak en reorganisatie van het kruispunt Oostmolenstraat - Drogenbroodstraat.
 • Het uitvoeren van een doorsteek onder het spoor ter hoogte van de Loskaaistraat en de Brugstraat 

Neem ook eens een kijkje op de website van Aquafin. Daar kan u vanaf de start der werken de stand van zaken en de planning van het project opvolgen. Klik rechts ‘werken in uw gemeente’, selecteer links de gemeente waar de werken plaatsvinden en ga naar de detailfiches.

Afkoppelingswerken

Het gemeentebestuur stelde een afkoppelingsdeskundige aan. Inmiddels is voor alle woningen reeds een afkoppelingsplan en raming opgemaakt. De bewoners die de overeenkomst voor het afkoppelen van het hemel- en afvalwater hebben ondertekend, kunnen (na keuring) worden aangesloten. Het is de bedoeling de afkoppeling in dezelfde fase als die van de hoofdrioleringswerken af te werken.

Nutsvoorzieningen

In het kader van de wegen-en rioleringswerken in de Oostmolenstraat startte de nutmaatschappij Eandis op 1 december 2011 met de voorbereidende werken voor het ondergronds brengen van de bekabeling.

Voorafgaand werd het tracé uitgepaald en werden alle omheiningen, betuining en andere obstakels weggehaald. Dit was nodig voor het realiseren van de nieuwe rooilijn. Hierdoor is de zone naast de nieuw aan te leggen rijweg vrij om de voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen  uit te kunnen voeren.

In de volledige Oostmolenstraat wordt een nieuwe gasleiding aangelegd. Enkel tussen de huisnummers 189 en 211 wordt het net niet vernieuwd. De huizen die aangesloten zijn op de te verlaten leiding worden kosteloos overgekoppeld op de nieuwe leiding.

Het volledig bundelnet en kopernet worden ondergronds gebracht. Langs beide zijden van de Oostmolenstraat wordt een net 400V aangelegd. De huisaansluitingen worden kosteloos overgekoppeld.

Er worden twee metalen elektriciteitscabines vernieuwd in de Oostmolenstraat. Eén cabine in de Venakker wordt gesloopt en niet meer vernieuwd.

In synergie met Eandis brengen ook Telenet en Eandis de nodige leidingen ondergronds en vernieuwen de leidingen waar nodig. Het gevelnet ter hoogte van de Oostmolenstraat 78 tot 101 blijft echter behouden. Ook de watermaatschappij TMVW zal plaatselijk oude leidingen vernieuwen en de nodige aanpassingen aan het waterleidingsnet uitvoeren.

Tijdens de riolerings- en wegenwerken zal de openbare verlichting worden vernieuwd. Er is in een 56 tal grijze geanodiseerde palen voorzien. 

Planning en fasering

De werken starten op maandag 10 september 2012 en zullen in totaal ongeveer 16 maanden duren. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden. De werken worden ook afgestemd op de rioleringswerken in de industriezone Lakeland.

De fasering van de werken vindt u hierna.

Fase

Plaats – omgeving werken

1

Oostmolenstraat tussen Oostmolen – zuid en Leon Bekaertlaan incl Leon Bekaertlaan

2

Oostmolenstraat tussen Leon Bekaertlaan en driehoek Houtem

Doorpersing onder de spoorlijn thv de Baarzelestraat – Molenstraat

De werken in de Baarzelestraat

3

Oostmolenstraat tussen Houtem en Venakker

Houtem tussen Venakker en Oostmolenbeek en driehoek Houtem

Doorpersing onder de spoorlijn thv de Loskaaistraat - Brugstraat

4

Oostmolenstraat tussen Houtem en de spoorlijn.  Deze fase wordt opgesplitst in 3 deelfasen:

4A: Oostmolenstraat tussen Houtem en Drogenbroodstraat

4B: Kruispunt Drogenbroodstraat

4C: Oostmolenstraat tussen Drogenbroodstraat en de spoorlijn (Brugstraat)

 

Deze 4 fasen dienen aansluitend op mekaar uitgevoerd te worden in de voorvermelde volgorde.

De stand van zaken en de planning van het project kunt u volgen op de projectpagina van Aquafin.

 

Gelieve er rekening mee te houden dat de planning van de werken informatief is en steeds afhankelijk van onvoorziene omstandigheden (o.a. weerverlet). 

Specifieke verkeersmaatregelen

Aquafin  en het gemeentebestuur van Aalter wil de hinder die de werken in uw buurt met zich meebrengen, zoveel mogelijk voorkomen en beperken. Veiligheid, toegankelijkheid en een correcte informatieverstrekking zijn voor ons zeer belangrijk.

Tijdens de werken is voetgangers- en fietsverkeer steeds mogelijk in behoorlijke omstandigheden ook ter hoogte van de fase waar de werken worden uitgevoerd.

Wegomlegging

Tijdens de werkzaamheden in fase 1

-       Komende van Bellem richting Lakeland Industrie: Weibroekdref –Baarzelestraat – Drogenbroodstraat – Brugstraat – Lakeland industrie

-       Komende van Lakenland industrie richting Bellem: Brugstraat – Drogenbroodstraat-Oostmolenstraat- Houtem- Stationsplein-Baarzelestraat- Weibroekdreef

Tijdens de werkzaamheden in fase 2

-       Industrie Lakeland is bereikbaar  via de Leon Bekaertlaan

-       Verbinding station – Bellem via Weibroekdreef

-       Geen doorgang via Baarzelestraat en Spoorweglaan

-       Gouvernementstraat en Molenstraat: plaatselijk verkeer toegelaten

Tijdens de werkzaamheden in fase 3

-       Verbinding Station – Bellem via Weibroekdreef

-       Verbinding Bellem – Sint-Maria-Aalter: Weibroekdreef – Kouter-Europalaan-Sint-Maria-Aalterstraat

-       Hoefijzer enkel plaatselijk verkeer

Tijdens de werkzaamheden in fase 4

-       Fase 4a: enkel plaatselijk verkeer toegestaan tussen Houtem en Drogenbroodstraat

-       Fase 4b: doorgaand verkeer stationsstraat via Knokkeweg

-       Fase 4c: enkel plaatselijk verkeer toegestaan tussen Drogenbroodstraat en Brugstraat

Informatie voor handelaars en ondernemingen

Om te weten of u in aanmerking komt voor een inkomenscompensatie, dient u contact op te nemen met uw gemeentebestuur. Als u voldoet aan de minimumvoorwaarden, kunnen zij u een attest bezorgen waarmee een inkomenscompensatie kan verkregen worden bij het Participatiefonds, een federale openbare financiële instelling (website: www.openbarewerken-zelfstandigen.be).

Bouwheer, ontwerper en aannemer

Bouwheer:          Aquafin nv, Aartselaar

Financiering:      Gemeentebestuur Aalter, Aquafin, Lokaal Pact en de Vlaamse overheid (Vlaamse Milieumaatschappij).

Ontwerper:          Studiebureau Aquafin nv, Aartselaar

Aannemer:         Aswebo nv, Drongen

Budget

De totale kostprijs bedraagt 3.858.043 euro. Het gemeentebestuur neemt zelf 1.837.645 euro ten laste. Aquafin en het Lokaal Pact financiert de aanleg voor bedrag van 1.507.609 euro. De gemeente krijgt daarnaast ook subsidies van de Vlaamse Overheid (VMM) ten bedrage van 512.790,33 euro.

 

Aquafin nv

Lokaal Pact

Vlaamse overheid

Gemeente

TOTAAL

BTW excl

1.369.230,74

138.377,93

512790,33

1.691.154,1

3.711.553,11

BTW incl

1.369.230,74

138.377,93

512.790,33

1.837.644,30

3.858.043,36

 

Contactpersonen

Bij noodgevallen kunt u buiten de werkuren en in het weekend terecht

op het gratis noodnummer: 0800 16 603

Nuttige contacten tijdens de werkuren

Uw eerste aanspreekpunten zijn de personen in vet gedrukt. Zij zijn tevens dagelijks op de werf of in de werfkeet aanwezig. De locatie van de werfkeet zal worden meegedeeld tijdens de infoavond. Bij eventuele vragen of opmerkingen over de werken kunt u steeds hier terecht.

Aquafin NV  - Dijkstraat 8 - 2630 Aartselaar - tel. 03 450 45 11

 • Julien De Mulder: ombudsman - tel. 03 450 45 92 - gsm 0472 45 04 50
 • Rik Degezelle: werftoezichter - gsm 0486 13 08 67
 • Sophie Coene: projectmanager Aquafin - gsm 0476 56 07 03

Gemeentebestuur Aalter – Europalaan 22 – 9880 Aalter

Studiebureau Aquafin nv – Dijkstraat 8 – 2630 Aartselaar

 • Johan Van Reybrouck: leidend ingenieur - tel. 03 450 44 82

Aannemer Aswebo NV - Booiebos 4 - 9031 Drongen

 • Koenraad Vanhaverbeke: werfleider - gsm 0476 40 20 98

Veiligheidscoördinatie Veto & Partners - Geraardsbergsesteenweg 76 - 9860 Oosterzele

 • Piet De Groote: veiligheidscoördinator - tel. 0497 97 27

Praktisch

Wegen en domeinen

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
Domeinen Wegen E-loket