Naar inhoud

Groen dakplein Hof van Praet

Het gemeentebestuur gaat over tot de inrichting van een groen dakplein boven de ondergrondse parking bij het Warandepark te Aalter. Het projectgebied is gelegen langsheen de Boomgaardstraat in het centrum van Aalter.

Doelstelling en visie

De publieke ruimte sluit aan bij het lager gelegen gerealiseerde park De Warande welke bereikbaar wordt vanop het plein via een brugconstructie. Langs de noord- en zuidzijde is de ruimte afgebakend door reeds gerealiseerde en nog te realiseren bouwvolumes.

De ontmoetingsruimte heeft een groen karakter en straalt rust en eenvoud uit. Het sluit aan bij de reeds aanwezige materialen en stijlen. Het concept dient rekening te houden met de brandveiligheid van de omliggende bebouwing.

Bij het uitdenken van het schetsontwerp werd rekening gehouden met 5 belangrijke factoren:

1. Circulatie en omgeving

Het plein vormt een vlotte en logische passage tussen het stadscentrum en het Warandepark. De hoofdcirculatie onderscheidt zich in materialisatie. De groene lobben vormen een uitnodigende overgangszone naar de woongebieden en handelaars en staan in harmonie met de vormgeving van het Warandepark. De toegang tot de privégarages blijft behouden maar wordt binnen het ontwerp als dusdanig benadrukt. Zo wordt de hoofdfunctie van het plein als belevingsvolle ruimte gevrijwaard.

2. Ruimtelijkheid

De sterkte van het dakplein gaat uit van de aantrekkingskracht. Er wordt een zekere nieuwsgierigheid gewekt die beloond wordt met een uitzicht op het Warandepark. Hiertoe wordt gewerkt met trechters: een boeiende en belevingsvolle afwisseling van openheid en geslotenheid. Een eerste trechter resulteert in een grindplein met een open karakter naar het stadscentrum toe. In de andere richting wordt een trechter gevormd naar het Warandepark toe. Een brug verbindt het dakplein met het park.

3. Oriëntering

Bij de inplanting van de zitbanken wordt rekening gehouden met de oriëntering, de belevingswaarde en de geborgenheid. De zitbanken zijn zo georiënteerd dat er in de schaduw, halfschaduw of zon verbleven kan worden. Er kan zowel tussen de groen lobben, langsheen het wandelpad als naar het Warandepark toe plaatsgenomen worden. Vanuit het warandepark zijn de zitbanken visueel sterker aanwezig. Dit symboliseert de aanwezigheid van het stedelijk weefsel. Omgekeerd zijn vanuit het stadscentrum de groene lobben sterker aanwezig wat de natuurlijkheid benadrukt.

4. Veiligheid

In het ontwerp wordt een vlotte toegang voorzien voor de veiligheidsdiensten naar de omliggende gebouwen. De circulatie verloopt via de kern van het dakplein, tussen de 'groene lobben' door.

Ter hoogte van de uitkijkzone naar het Warandepark wordt een transparante balustrade opgetrokken. Een geharde en gelaagde glaswand garandeert de veiligheid van de gebruikers en zorgt er tezelfdertijd voor dat het contact tussen het plein en het park niet verloren gaat.

5. Profilering

Omdat er op het dakplein onvoldoende ondergrond aanwezig is voor de aanplant van bomen, zijn de 'groene lobben' licht geprofileerd. Hierdoor wordt meer substraatdikte gecreëerd waardoor er meer mogelijkheden ontstaan naar beplanting toe. Dit betekent meteen ook dat de zitbanken als keerwand fungeren. De profilering bedraagt maximaal 1 meter waardoor het overzicht, en bijgevolg de sociale controle en het veiligheidsgevoel op het dakplein gegarandeerd wordt.

Het breder kader

De inrichting van het dakplein fungeert als publieke ontmoetingsruimte en vormt een ruimtelijke link tussen het centrum van Aalter en de omliggende verkavelingen.

Specifieke verkeersmaatregelen

Er zijn geen specifieke verkeersmaatregelen voorzien.

Bouwheer, ontwerper en aannemer

Bouwheer: Gemeentebestuur Aalter

Financiering: Gemeentebestuur Aalter

Ontwerper: Buro Groen bvba, Roeselare.

Aannemer: Al verde bvba, Lendelede

Budget

De totale kostprijs bedraagt 379.488,31 euro (incl. btw).

27.044 euro (incl. btw) voor de studiekosten en 352.444,31 euro (incl. btw) voor de uitvoering.

Planning

De start van de werken is gepland eind januari 2012. Het einde van de werken is voorzien midden april 2012.

Klik hier voor meer foto's

Praktisch

Wegen en domeinen

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
Domeinen Wegen E-loket

Relevante info