Naar inhoud

IDEFICS-Project

De IDEFICS studie is een grootschalig Europees project dat onderzoek verricht naar voeding, sociale leefomstandigheden en gezondheidsgedrag van 2 tot 8-jarige kinderen.

In totaal namen 17.000 kinderen uit acht Europese landen deel aan het onderzoek. Het onderzoek startte in september 2006 en duurde vijf jaar. Voor België werd Aalter geselecteerd als één van de deelnemende gemeenten aan het onderzoek. Onderaan vind je de resultaten van het onderzoek.

De studie heeft als voornaamste doel de risicofactoren in de ontwikkeling van overgewicht en obesitas bij kinderen en de daarmee gepaarde aandoeningen te onderzoeken.Bovendien biedt het Europese project een unieke gelegenheid om na te gaan in welke mate sensorische perceptie en voorkeuren van kinderen de ontwikkeling van overgewicht beïnvloeden. Rekening houdend met regionale, culturele, sociale, biologische en geslachtsspecifieke factoren probeert men de huidige toestand van de voedings- en leefgewoonten van kinderen in Europa te beschrijven.

Naast het bovenstaande onderzoeksluik biedt IDEFICS ook een programma aan voor gezondheidsbevordering en preventie van overgewicht en obesitas in kleuterscholen en lagere scholen. Deze interventie zal in het kader van de IDEFICS studie geïmplementeerd en geëvalueerd worden.

De resultaten van de interventiestudie zullen in alle deelnemende landen worden opgenomen in allerlei richtlijnen met betrekking tot voeding, gedrag, leeftstijl en ethiek, bestemd voor onderzoekers en beleidmakers zodat ze in de toekomst doeltreffende en efficiëntecampagnes kunnen opzetten voor de preventie van overgewicht en obesitas bij kinderen.

Praktisch

Welzijnszaken

Europalaan 22
9880 Aalter
tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
Vragen over welzijn? Vragen over drugs? E-loket