Naar inhoud

Speelstraten

Tijdens de paas- en zomervakantie kunnen kinderen naar hartenlust ravotten in de Aalterse speelstraten. De straat wordt dan voor een beperkte periode afgesloten voor alle doorgaand verkeer van 14.00 u tot 20.00 u.

Een speelstraat is er in de eerste plaats om kinderen terug ruimte te geven om veilig op straat te spelen. Daarnaast brengt het project ook de ouders dichter bij elkaar. Terwijl de kinderen veilig spelen, kunnen ouders lekker keuvelen met de buren.

Spelregels

 • De speelstraat wordt afgesloten met hekken en een C3-verkeersbord (verboden te rijden), met het onderbord speelstraat.
 • Doorgaand verkeer is niet toegelaten. Fietsers en bestuurders van auto’s en andere motorvoertuigen, die in de speelstraat wonen of er een garage hebben, mogen er wel (stapvoets) rijden.
 • In een speelstraat moeten alle andere weggebruikers voorrang verlenen aan en de doorgang vrijmaken voor voetgangers en spelende kinderen. Indien ze de hekken verplaatsen, moeten ze deze zelf ook terugplaatsen.
 • Hulp- en ordediensten (ziekenwagens, politievoertuigen, brandweerwagens...) mogen een speelstraat inrijden wanneer hun opdracht het rechtvaardigt.
 • Bewoners mogen parkeren in de speelstraat, maar liefst op de oprit. Zo genieten de kinderen van extra speelruimte.
 • De volledige breedte van de openbare weg is voorbehouden voor het spelen.
 • Bewoners mogen uitsluitend overdag speeltoestellen plaatsen in de speelstraat. Bovendien moet de doorgang vrij blijven voor de buurtbewoners en de voertuigen van hulp- en ordediensten. Het is daarom niet aangewezen om grote, zware toestellen op de weg te plaatsen. Om 20.00 u moeten de toestellen en de hekken verwijderd worden.

Meters en peters

De meters en peters van de speelstraat zijn de sleutelfiguren. Zij zijn het aanspreekpunt tussen het gemeentebestuur en de buurtbewoners. Zij zorgen dat de bewoners uit de straat goed geïnformeerd zijn over de speelstraat en dat ze de afspraken kennen. De bewoners uit de straat kunnen bij de meters en peters terecht voor vragen, opmerkingen of klachten over de speelstraat.

Praktische afspraken

 • Als meter of peter dien je de aanvraag voor een speelstraat in. Je moeten zelf de buren van het nut van een speelstraat overtuigen. De gemeentelijke administratie stuurt (na goedkeuring van de aanvraag door de politie en het college van burgemeester en schepenen) een pakket met petitielijst en achtergrondinformatie op.
 • Je signaleert mogelijke problemen over de speelstraat zo snel mogelijk aan de cel Jeugdvoorzieningen.
 • Als meter of peter ben je meestal de straatverantwoordelijke. Je houdt toezicht in de straat en zorgt ervoor dat alle afspraken worden nageleefd. Dit wil niet zeggen dat je instaat voor de opvang van de kinderen uit de straat! Ouders blijven verantwoordelijk voor hun kroost en de geldende verkeersregels blijven van toepassing.
 • Om 14.00 u plaatsen de meters en peters de hekken. Tijdens de duur van de speelstraat moeten de hekken blijven staan. De hekken kunnen verplaatst worden voor bewonersverkeer.
 • De meters en peters controleren regelmatig of de mensen die in de speelstraat mogen rijden, de hekken ook terugplaatsen.
 • Om 20.00 u moeten de hekken weggehaald worden. Ze worden dan aan de kant van de straat geplaatst.

Aanvraag

Je kan ten laatste op 15 februari een speelstraat voor de paas- en/of zomervakantie aanvragen.

Om als speelstraat in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 • Er is een snelheidsbeperking van 50 km/u.
 • De straat moet een woonstraat zijn, zonder belangrijk doorgaand verkeer of openbaar vervoer.
 • De meerderheid van de bewoners moet achter het initiatief staan.

Je kiest bij de aanvraag voor één van onderstaande opties. Combineren in één vakantie is niet mogelijk. Je kan wel een andere optie kiezen in de paas- of zomervakantie.

Voor de paasvakantie kan je kiezen uit één van volgende opties:

 • 7 aaneensluitende dagen, van maandag tot en met zondag.
 • Woensdag + vrijdag tot en met zondag.
 • Een minimum van 1 week en een maximum van 2 weken.

Voor de zomervakantie kan je kiezen uit één van volgende opties:

 • 7 aaneensluitende dagen, van maandag tot en met zondag.
 • Woensdag + vrijdag tot en met zondag.
 • Een minimum van 3 weken en een maximum van 9 weken, waarvan de eerste 3 weken aansluitend zijn.

De geldende verkeersregels blijven in de speelstraten van toepassing.  Het gemeentebestuur zorgt voor de nodige ondersteuning, maar het succes van de speelstraat is afhankelijk van de buurtbewoners zelf.

Volgende straten worden (gedeeltelijk) tijdens de zomervakantie omgetoverd tot speelstraat:

Deelkern Straat Deel Optie
Aalter-centrum Houtem Van huisnummer 58 tot en met 70. Zeven aaneensluitende dagen van maandag tot en met zondag.
  Warandestraat Van Weibroekdreef 23 tot het einde van de straat. Zeven aaneensluitende dagen van maandag tot en met zondag.
  Schevestraat Volledige straat. Zeven aaneensluitende dagen van maandag tot en met zondag.
  Aalterveld Van huisnummer 10 t.e.m. huisnummer 38. Woensdag + vrijdag tot en met zondag.
  Vijverstraat Van kruispunt Ommegangstraat tot Vijverstraat nummer 16. Zeven aaneensluitende dagen van maandag tot en met zondag.
  Tervennelaan Van 13 tot einde van de straat. Woensdag + vrijdag tot en met zondag.
  Congostraat Van huisnummer 24 tem 35. Zeven aaneensluitende dagen van maandag tot en met zondag.
  Langendamdreef Stuk tussen Rosteynedreef en Lovelddreef. Zeven aaneensluitende dagen van maandag tot en met zondag.
  Houtstraat Volledige straat. Zeven aaneensluitende dagen van maandag tot en met zondag.
Lotenhulle Melkerijstraat Vanaf huisnummer 11 tot einde straat. Zeven aaneensluitende dagen van maandag tot en met zondag.
Bellem Nieuwstraat Van huisnummer 21 tot en met 37. Zeven aaneensluitende dagen van maandag tot en met zondag.
  Schoolstraat Van kruispunt Vijverstraat tot doodlopend einde. Zeven aaneensluitende dagen van maandag tot en met zondag.
  A.L Huxleystraat Van huisnummer 17 tot en met 33. Woensdag + vrijdag tot en met zondag.