Naar inhoud

Speelstraten

Door de toenemende verkeersdrukte is spelen op straat in de meeste straten helaas onmogelijk geworden. Toch probeert het gemeentebestuur - waar mogelijk - kinderen tijdens de paas- en zomervakantie opnieuw in hun speelstraat te laten ravotten. Het project heeft in enkele buurten ook de volwassenen dichter bij elkaar gebracht. Terwijl de kinderen veilig speelden, kwamen de ouders naar buiten voor een gezellige babbel met de buren.

Gelieve de kinderen hun speelplezier en veiligheid te waarborgen door een kleine omweg te maken als je een speelstraat tegenkomt. De speelstraat is enkel toegankelijk voor:

  • bestuurders van motorvoertuigen die wonen in de straat of daar een garage hebben;
  • prioritaire voertuigen wanneer hun opdracht het rechtvaardigt;
  • fietsers (moeten wel afstappen indien nodig).

 Aanvraag

Speelstraten worden enkel ingericht tijdens de paas- en zomervakanties. Om als speelstraat in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • in de straat moet een snelheidsbeperking van maximaal 50 km per uur van kracht zijn;
  • de straat moet overwegend een woonfunctie hebben, zonder doorgaand verkeer of openbaar vervoer;
  • de meerderheid van de bewoners moet achter het initiatief staan.

De geldende verkeersregels blijven in de speelstraten van toepassing. Bovendien blijven ouders verantwoordelijk voor hun eigen kinderen. Er kunnen uiteraard afspraken worden gemaakt om toezicht te houden. Het gemeentebestuur zorgt voor de nodige ondersteuning, maar het succes van de speelstraat is afhankelijk van de buurtbewoners zelf.

De aanvraag voor een speelstraat moet van de bewoners van de straat zelf komen. Deze personen worden omgedoopt tot meter of peter van de speelstraat. Zij moeten zelf de buren van het nut van een speelstraat overtuigen. De gemeentelijke administratie stuurt - na goedkeuring van de aanvraag door de politie en het college van burgemeester en schepenen - een pakket met petitielijst en achtergrondinformatie op.

Alle buurtbewoners -van de straat die als speelstraat zou worden ingericht- moeten worden gecontacteerd. De meerderheid van de buurtbewoners moet akkoord gaan. De meters en peters zijn dus sleutelfiguren. Zij worden het aanspreekpunt van de gemeente en de buurtbewoners.

 

Speelstraat aanvragen