Naar inhoud

Klachten

Het gemeentebestuur van Aalter streeft steeds naar de best mogelijke dienstverlening, klantvriendelijkheid, een vlotte afhandeling van aanvragen en dossiers… Desondanks gebeurt het dat iemand niet tevreden is en een klacht uit.

Wat is een klacht?

 • Een klacht is een manifeste uiting van ontevredenheid door de burger zelf, die ontstaan is doordat de dienstverlening niet (geheel) voldoet aan de eisen zoals overeengekomen met de burger.
 • Een klacht is een mogelijkheid voor het gemeentebestuur om een ontevreden burger tevreden te stellen door een falende dienst te herstellen. In die zin is een klacht een geschenk van de burger aan het gemeentebestuur.

 Wanneer klaagt iemand?

 1. Burger is niet tevreden over een bepaalde toestand.
 2. Burger gelooft dat het bestuur verantwoordelijk is voor de toestand.
 3. Burger wil bereiken dat het bestuur een tegemoetkoming zal doen.
 4. Burger gelooft dat het bestuur verplicht en in staat is om de toestand te herstellen.
 5. Burger denkt dat organisatie niet uit zichzelf de handeling zal uitvoeren.

Een klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen om ontvankelijk te worden beschouwd:

 • De klacht mag niet anoniem zijn (minimum naam en adres of e-mailadres moeten opgegeven worden)
 • De klacht mag niet afkomstig zijn van gemeentepersoneel in de werksituatie, tenzij betrokkene louter als burger optreedt.
 • De klacht is niet ontvankelijk indien er een gerechtelijke procedure of andere procedure mogelijk is.
 • De klacht mag geen betrekking hebben op een andere overheid.
 • De klacht mag niet gaan over een klacht die reeds werd behandeld.
 • De klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan een jaar geleden hebben plaatsgevonden.

Indienen van een klacht:

 

Je kan een klacht indienen via het E-loket, per brief, telefonisch of mondeling.

 

 

E-loket

Praktisch

Kwaliteit en ICT

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
ICT Kwaliteit E-loket

Relevante info