Naar inhoud

Dorpskernvernieuwing Maria-Aalter

Tussen 9 augustus 2010 en september 2011 wordt de dorpskern van Sint-Maria-Aalter vernieuwd. De rioleringswerken omvatten het aanleggen van gescheiden leidingen voor regen- en afvalwater en een persleiding. De wegenwerken bestaan uit het aanleggen van een nieuwe rijweg, parkeerruimte, voet- en fietspaden, de aanleg van een centraal plein ter hoogte van de Oude Smisse en de heraanleg van de parking tegenover de kerk.

Doelstelling

 • Het afval- en regenwater scheiden.
 • Het afvalwater uit de omgeving van de Blekkervijver- en de Wingenestraat verzamelen en zuiveren in een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie.
 • Het renoveren van de dorpskern.
 • Het aanleggen van een centraal plein.

Het breder kader

De aanleg van de collector Sint-Maria-Aalter is opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur van het Vlaams gewest.

Rioleringswerken

Tijdens de eerste voorbereidende fase werd in de Blekkervijverstraat het deel van de E40 tot de Aalterstraat aangepakt. De nutsmaatschappij Imewo bracht de bedrading (laagspanningsnet, feestverlichting en openbare verlichting) ondergronds. Ook de bekabeling van Telenet en Belgacom werd aangebracht. Ondertussen is de aannemer bezig met de overkoppelingen van het elektriciteitsnet in de Wingenestraat.

Het gemeentebestuur stelde een afkoppelingsdeskundige aan. De bewoners die de overeenkomst voor het afkoppelen van het hemel- en afvalwater hebben ondertekend, kunnen (na keuring) worden aangesloten. Het is de bedoeling de afkoppeling in dezelfde fase als die van de hoofdrioleringswerken af te werken.

Wegenwerken

 • Blekkervijverstraat - Aalterstraat: aanleg fiets- en voetpad, groenstrook en rijweg
 • Aalterstraat - Trimardstraat: aanleg voetpad, groenstrook en rijweg
 • Trimardstraat - Poststraatje: aanleg  voetpad (extra breed aan de zijde van de school) en aanleg rijweg
 • Poststraatje - Zouter: aanleg voetpad, parkeerstrook, fietssuggestiestrook en rijweg

Uitvoering

 • Voorbereidende werken aan de nutsleidingen en het ontdubbelen en ondergronds brengen van het elektriciteitsnet in de Blekkervijverstraat.
 • Het opbreken van de weg en de Wingenestraat.
 • Het aanleggen van leidingen met verschillende diameter in open sleuf.
 • Het aanleggen van persleidingen.
 • Het bouwen van een pompstation.
 • Het realiseren van huis- en straatkolkaansluitingen.
 • De herinrichting van de dorpskern, met funderings- en verhardingswerken in bitumineuze verhardingen en kleinschalige materialen.

Specifieke verkeersmaatregelen

 • Alle huizen en handelszaken blijven bereikbaar. 
 • Tijdens de werken in de Blekkervijverstraat worden tijdelijk verkeerslichten geplaatst: het verkeer wordt alternerend in één richting doorgelaten.
 • Tijdens de werken in de Wingenestraat wordt het verkeer omgeleid via het Hooggoed, de Sparhoekdreef en de Aalterstraat.

Bouwheer, ontwerper en aannemer

 • bouwheer: Aquafin nv, Aartselaar
 • ontwerper: Studiebureau Grontmij, Gent
 • aannemer: Verhelst aannemingen nv, Oudenburg

Budget

De totale kostprijs bedraagt 2.523.709,74 euro. Het gemeentebestuur betaalt zelf 1.088.058 euro. Het Lokaal Pact en Aquafin nv financieren het project met 1.435.651 euro.

Praktisch

Wegen en domeinen

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
Domeinen Wegen E-loket