Naar inhoud

Wettelijke samenwoning

Afsluiten

Bij het afsluiten van een wettelijke samenwoning dienen beide partijen juridisch bekwaam te zijn contractuele verbintenissen aan te gaan (meerderjarig). Geen van beiden mag gehuwd zijn en niet gebonden zijn door een andere wettelijke samenwoning. Op het ogenblik dat de wettelijke samenwoning wordt aangegaan, dien je beide op hetzelfde adres te zijn ingeschreven.

De verklaring van wettelijke samenwoning gebeurt in de gemeente waar je woonachtig bent. Op het ogenblik van het afsluiten van de verklaring zijn geen documenten vereist (meebrengen van de identiteitskaart is wel noodzakelijk). De verklaring wordt ingeschreven in het bevolkingsregister.

Indien een van de partijen een niet EU-burger is, dan zijn wel enkele documenten vereist. Wij bevelen je in dit geval aan vooraf bijkomende informatie te vragen in het gemeentehuis.

Kostprijs

Het afsluiten van een wettelijke samenwoning in Aalter is gratis.

 


 

Beëindigen

De beëindiging van de wettelijke samenwoning gebeurt door:

  • het overlijden van één van de samenwonenden
  • het huwelijk van één van de samenwonenden
  • in onderlinge overeenstemming
  • bij éénzijdige verklaring: indien slechts één van beide partners het samenwonen wil beëindigen, zal de overeenkomstige verklaring bij gerechtsdeurwaardersexploot betekend worden aan de andere partij. De kosten daarvan moeten vooraf betaald worden door degene die het samenwonen wil beëindigen
  • via een vonnis van een rechtbank.

 

Praktisch

Burgerzaken

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail E-loket

Meer info