Naar inhoud

Woestijneproject

In 2006 werd voor de site Woestijne een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP ) goedgekeurd. Daardoor werd de bestemming van de site als landschappelijk waardevol gebied grotendeels gewijzigd in een regionaal bedrijventerrein.

 

 

Ontsluiting

Dankzij de ligging op de rechteroever van het kanaal Gent-Oostende is het bedrijventerrein uitermate geschikt om watergebonden activiteiten aan te trekken. Na de goedkeuring van het PRUP hebben Waterwegen en Zeekanaal nv en het gemeentebestuur een overeenkomst afgesloten om deze watergebondenheid ook daadwerkelijk in te vullen.

De site Woestijne wordt echter niet alleen via het kanaal Gent-Oostende, maar ook via het wegvervoer, perfect ontsloten. Het bevindt zich immers vlakbij de Knokkeweg (N44) met een directe aansluiting (minder dan 5 km) op de E40. De ontsluiting naar de N44 zal verlopen via een nieuw te bouwen brug over het kanaal. Deze brug zal de verbinding vormen tussen de bedrijventerreinen Woestijne en Lakeland.

De herinrichting van het kruispunt Venecolaan - Brugstraat - N44 werd aan een streefbeeldstudie onderworpen. Het is de bedoeling om het vrachtverkeer van de bedrijventerreinen Lakeland en Woestijne zo vlot mogelijk te laten doorstromen op de N44 richting E40. Deze ontsluitingsprincipes worden verankerd in de update van het gemeentelijk mobiliteitsplan 2010.

 

Inrichting

De watergebonden ontwikkeling van de site Woestijne is gefocust op bedrijven die voor een aanzienlijk gedeelte van hun inkomende en/of uitgaande goederenstromen beroep doen op de binnenvaart als transport.

Niet-watergebonden bedrijven kunnen terecht op het noordelijke deel van het bedrijventerrein. Daar is ruim 4 hectare voorbehouden voor regionale bedrijvigheid.

Daarnaast wordt op de site Woestijne een retentiebekken aangelegd en centraal op het bedrijventerrein bevindt zich de hoeve Woestijnegoed.

Deze hoeve zal, na verbouwingswerken, een rol krijgen die complementair is aan de activiteiten op het bedrijventerrein. Mogelijkheden hierbij zijn vergaderfaciliteiten, conferentieruimte, restaurant, educatief centrum, gemeenschappelijke dienstverlening, kinderopvang…

 

Duurzaamheid

Waterwegen en Zeekanaal nv en het gemeentebestuur dragen duurzaamheid hoog in het vaandel. Dit wordt op Woestijne niet enkel gerealiseerd door de klemtoon te leggen op milieuvriendelijke transporten via de binnenvaart. Ook het voorzien in brede groene buffers en de aanleg van een retentiebekken dragen hiertoe bij. Daarenboven wordt gemikt op het voorzien van groene stroom en restwarmte voor alle bedrijven, zodat voldaan is aan de CO2- neutraliteitsvereiste op het bedrijventerrein.

 

Uitgifte van terreinen

Terreinen die eigendom zijn van W&Z worden niet verkocht, maar voor lange termijn in concessie gegeven aan een bedrijf. Hiervoor wordt jaarlijks een concessieprijs betaald, die gebaseerd is op de feitelijke waarde van de grond. De uitgifte van terreinen wordt bekrachtigd door een stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en het gemeentebestuur.

 

Timing en planning

Op 1 september 2009 ging het archeologisch vooronderzoek van start. Dit onderzoek duurde 3,5 maanden en werd, voor het grootste deel van het bedrijventerrein, gevolgd door machinale archeologische opgravingen. In het najaar 2010 werd gestart met de infrastructuurwerken op het niet-watergebonden gedeelte. Nadien volgt de rest van het bedrijventerrein. De aanleg van de bufferzones, grachten en een deel van de wegen en riolering werden beëindigd omstreeks mei 2011. De rest van de wegen en riolering zullen tegen eind november 2011 afgewerkt zijn.

Praktisch

Wegen en domeinen

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
Domeinen Wegen E-loket