Naar inhoud

Handelsvestiging

De nieuwe wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen, de zogenaamde IKEA-wet, werd op 17 juli 2004 definitief goedgekeurd. De uitvoeringsbesluiten verschenen op 28 februari 2005.

De nieuwe procedure past perfect in het kader van de administratieve vereenvoudiging die de regering zich tot doel stelt. Er is nog slechts één enkel criterium voor de oppervlakte, namelijk de netto handelsoppervlakte, die ook de voor het publiek toegankelijke niet-overdekte oppervlakken omvat.

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wet

  • de eindbeslissing voor elke vestiging, ongeachte de omvang, ligt bij het gemeentebestuur;
  • de beslissingstermijnen zijn strikt (50 of 70 dagen, bij niet-naleving volgt altijd een stilzwijgende vergunning);
  • de aanvrager kan in beroep gaan bij het IMC (Interministerieel Comité voor de Distributie).

De voorwaarden voor het bekomen van een sociaal-economische vergunning

Voor zover het gaat om een:

  • inplanting van een nieuwe handelsvestiging;
  • inplanting van een handelscomplex;
  • uitbreiding van een bestaande handelsvestiging of handelscomplex;
  • vestiging in een gebouw dat eerder niet voor handelsactiviteiten bestemd was;
  • belangrijke wijziging van de aard van de handelsactiviteit in een gebouw dat al voor handelsactiviteit bestemd was;
  • en de betrokken vestiging een netto handelsoppervlakte heeft van meer dan 400 vierkante meter.

De netto handelsoppervlakte is de oppervlakte toegankelijk voor het publiek en bestemd voor de verkoop, met inbegrip van de niet-overdekte oppervlakken. Deze oppervlakte omvat met name de kassazones, de zones die zich achter de kassa’s bevinden en de inkomruimten als deze ook worden gebruikt om waren uit te stallen of te verkopen.