Naar inhoud

Huwelijksaangifte

Als je wenst te huwen, moet je hiervan vooraf aangifte doen. Dit gebeurt door beide partners bij het gemeentebestuur van de woon- of verblijfplaats van één van de aanstaande echtgenoten. Aangifte kan door één partner, mits voorlegging van een volmacht – met wettiging van de handtekening – van de afwezige partner.

Vereiste documenten, zoals afschriften van geboorteakte, echtscheidingsakte of overlijdensakte hoef je niet zelf mee te brengen. Let wel dat dit enkel geldt voor akten die in België zijn opgemaakt of overgeschreven zijn. Indien je documenten uit het buitenland dient voor te leggen, bevelen wij je aan vooraf bijkomende informatie te vragen bij de gemeentelijke administratie.

De aangifte gebeurt minimaal veertien dagen en maximaal zes maanden voor het huwelijk. Die termijn kan uitzonderlijk worden verlengd.

Tot één jaar vooraf kan je een huwelijksdatum en uur reserveren. Dit kan alleen persoonlijk, schriftelijk of per e-mail. Je reservatie vermeldt de identiteit van beide partners, de gewenste datum en het uur. Opgelet, deze reservatie is geen aangifte!

Op het ogenblik van de aangifte van jouw huwelijk deel je de gewenste datum en het gewenste uur mee.

Bij de aangifte word je gevraagd het trouwboekje (25 euro) te betalen en de namen van de eventuele getuigen (niet verplicht en maximum vier) mee te delen.

Er is mogelijkheid tot trouwen op vrijdagmiddag tussen 13.30 u en 16.30 u (behalve op feest- en brugdagen). 

Praktisch

Burgerzaken

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail E-loket

Meer info

Relevante info