Naar inhoud

(Subsidie) Individuele Kadervorming

Wat?

Het gemeentebestuur stimuleert jongeren om vorming te volgen om zo de kwaliteit van het gemeentelijk en particulier jeugdwerk te garanderen.

De cel Jeugdvoorzieningen organiseert in de loop van het jaar meerdere vormingen (Basiscursus, Vormingsdag voor leiding en moni's, ...). 

Daarnaast kunnen jongeren die op eigen initiatief vorming volgen bij een erkende vormingsorganisatie aanspraak maken op een gemeentelijke subsidie.

Basiscursus Animator in het jeugdwerk

De cel Jeugdvoorzieningen organiseert jaarlijks een basiscursus Animator in het jeugdwerk. Daar leren jongeren technieken aan die ze nodig hebben als monitor bij de gemeentelijke jeugdwerkingen (Speelpleinwerking, Kleuter- & Kinderwerking, Tienerwerking en Gammetoen) of als leider bij een jeugdbeweging

Deelnemers leren onder andere omgaan met kinderen, creatieve activiteiten organiseren en ze krijgen een korte initiatie EHBO.   

Erkende vormingsorganisaties

Erkende vormingsorganisaties geven korte en meerdaagse cursussen en workshops om (basis)vaardigheden aan te leren aan jongeren die activiteiten voor kinderen willen begeleiden. Dit zijn de organisatiesdie een basiscursus en andere vormingen aanbieden. Ze zijn erkend door de Vlaamse overheid. 

Wie een cursus volgt bij een erkende vormingsorganisatie kan in aanmerking komen voor een subsidie Individuele Kadervorming van het gemeentebestuur.

Subsidie Individuele Kadervorming

Het gemeentebestuur betaalt de helft van het cursusgeld terug aan jongeren die kadervorming gevolgd hebben. De kadervorming moet georganiseerd zijn door erkende jeugdverenigingen, erkende instellingen en verenigingen voor sociaal-cultureel vormingswerk of door de overheid. De cursussen die aansluiten bij een beroepsopleiding of die uitsluitend de opleiding of vervolmaking in een sporttak beogen, komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Wie?

Iedereen die werkzaam is bij een jeugdwerkinitiatief in de gemeente en/of inwoners van de gemeente die kadervorming gevolgd heeft, zoals de basiscursus Animator in het jeugdwerk.

Hoe?

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet je het aanvraagformulier indienen samen met de nodige bewijsstukken. Het aanvraagformulier moet uiterlijk binnen de drie jaar na het beëindigen van de vorming ingediend worden. 

Praktisch

Jeugdvoorzieningen

Stationsstraat 71
9880 Aalter

tel. 09 325 71 71
e-mail E-loket

Meer info