Naar inhoud

Premie kleine landschapselementen (KLE)

De gemeenteraad heeft op 4 maart 2013 een aantal wijzigingen vastgelegd voor de kleine landschapselementen, dit zijn landschappelijke en ecologisch waardevolle elementen in het landschap. Het gewijzigde reglement wenst de aanplant van de verschillende elementen te stimuleren. Typische elementen zijn knotwilgenrijen, veedrinkpoelen, bosjes, houtkanten, hagen, hoogstammige boomhaarden,… Ze dreigen echter in sneltempo te verdwijnen uit het landschap.

Particulieren, landbouwers en organisaties zoals scholen, natuur- en milieuverenigingen kunnen een premie verkrijgen voor onderhoud of aanleg van specifieke landschapselementen, gelegen binnen het landelijk grondgebied van Aalter:

  • knotbomen
  • houtkanten
  • veedrinkpoel
  • bomenrijen / dreven
  • hoogstammige fruitboomgaard
  • hagen

Hoe deze premie aanvragen?

De aanvraag voor het aanplanten of onderhoud dient te worden binnengebracht bij de gemeentelijke administratie in de periode tussen 1 oktober en 1 februari. Aanvragen voor de aanleg van een veedrinkpoel kunnen het hele jaar door worden ingediend. Het aanvraagformulier vindt u onderaan deze pagina.

Voor meer info over het premiebedrag waarvoor je in aanmerking komt, kan je hier het premiereglement nalezen.

Provinciale subsidiëring

Op 3 september 2014 heeft de Provincieraad een vernieuwd provinciaal subsidiereglement goedgekeurd met betrekking tot de subsidiëring van onderhoud en (her)aanleg van knotwilgen en veedrinkpoelen. Dit reglement vervangt het reglement mbt kleine landschapselementen van 12 januari 1994.

Meer info kan u terugvinden op de volgende link .

 

Praktisch

Milieu en duurzaamheid

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
Milieu E-loket

Meer info