Naar inhoud

Huisvuilophaling: ophaalkalender/ afvalkalender

De ophaalkalender bevat alle info over het ophalen van huisvuil.

  • Het restafval (gewoon huishoudelijk afval) wordt wekelijks ingezameld.
  • Het klein gevaarlijk afval (KGA) wordt ingezameld in het recyclagepark (openingsuren). Het hoort zeker niet thuis in de restafvalzak.
  • Het grofvuil wordt opgehaald op afroep. Meer info.
  • Papier en karton wordt tweemaal per maand huis-aan-huis opgehaald en er is inzameling in het recyclagepark voorzien.
  • Voor verpakkingsglas is er een inzameling in het gemeentelijke recyclagepark en via de glasbollen die in de gemeenten verspreid staan.
  • De P+MD-zak wordt tweemaal per maand huis-aan-huis opgehaald. Sinds 1 januari 2016 is het gemeentebestuur overgeschakeld op de nieuwe paarse P+MD-zak.

Je kan bij de intercommunale IVM terecht met vragen over de ophalingen. Mochten er zich problemen bij een ophaling voordoen, dan meld je dit bij IVM op het gratis nummer 0800 13 580 (elke werkdag van 8.30 u tot 17.00 u) of via www.ivmmilieubeheer.be (e-loket).

P+MD

De paarse P+MD-zak is het resultaat van een partnerschap tussen het gemeentebestuur, IVM, het Vlaams Gewest en Fost Plus. Meer info.

Vragen over zwerfvuil?

Je kan terecht bij het gemeentebestuur voor vragen of meldingen over sluikstorten of zwerfvuil, de recyclage- en groencomposteringsparken en het thuiscomposteren van tuinafval.

Praktisch

Milieu en duurzaamheid

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
Milieu E-loket

Relevante info