Naar inhoud

Hooggoed

Verkwikkend bosgebied van 67 ha

Wie van wandelen houdt, moet zeker een bezoek brengen aan het Hooggoedbos. Het gebied zal je verrassen met zijn zandige wegen en dreven. Het Hooggoedbos is tevens de thuis voor verschillende vogelsoorten.

In 1687 werd het vermeld als een op cijnsgrond gebouwde hofstede. Het heeft zijn naam hoogst waarschijnlijk te danken aan de relatief hoge ligging van het gebied. Het huidige domeinbos van 67 ha is sinds 1985 eigendom van de Vlaamse Gemeenschap en bestaat voornamelijk uit naald- en loofbomen en een aantal weiden. Het bos ligt in een zone waar overwegend aan landbouw gedaan wordt. Sommige delen van het bos zijn afgesloten, andere zijn vrij toegankelijk. Het bos maakt deel uit van het Landschapspark Bulskampveld.

Er zijn verschillende toegangen tot het bos. Het eenvoudigst is via de parking langs de Aalterstraat, de verbindingsweg tussen Aalter en Sint-Maria-Aalter. Het bos strekt zich uit langs weerszijden van die weg. Via Stratem is het bos ook bereikbaar.

In het bos staan twee 19de-eeuwse kastelen verscholen: het kasteel Blekkervijver en het Hooggoedkasteel.