Probleem met jouw energiecontract?

Gepubliceerd op zaterdag 11 juni 2022
De laatste maanden krijgt de overheid meer en meer klachten over oneerlijke handelspraktijken bij energiecontracten. Veel burgers stellen zich daarover vragen of kennen hun rechten niet.

Om consumenten wegwijs te maken, geeft de FOD (Federale Overheidsdienst) Economie op hun website antwoorden op de belangrijkste vragen.

Bij de Economische Inspectie en de Ombudsdienst voor Energie liepen al meer dan 4.000 klachten binnen. De klachten gaan vooral over het eenzijdig aanpassen van contracten, het aanpassen van prijzen en de gebrekkige
toepassing van uw rechten bij het stopzetten van overeenkomsten.

Klachten over aangepaste contracten, voorschotten, extra kosten ...

In die meldingen komen een aantal fenomenen regelmatig terug. Het gaat bijvoorbeeld over de aanpassing van contracten waarbij het contract verandert van een vast naar een variabel tarief (zowel op het moment dat uw bestaande contract afloopt, als pogingen om lopende contracten aan te passen), de verhoging van de maandelijkse voorschotten of het aanrekenen van extra kosten (voor eigenaars van zonnepanelen).

Negen prangende vragen met antwoorden

Het internet overstelpt de burger met informatie over energiecontracten. Maar die info is niet altijd correct. De FOD Economie geeft op news.economie.fgov.be/nl een overzicht van de 9 meest prangende vragen en de instanties waar je terecht kan.