Inschrijvingsgeld en kosten toneelvoorstellingen

Inschrijvingsgeld

  • -18 jaar: 72 of 49 euro
  • 18 - 24 jaar: 136 euro
  • 24+ jaar: 314 of 136 euro

Specialisaties: Als je ingeschreven bent voor een opleiding in de vierde graad, mag je een specialisatie gratis bij volgen. Zoniet betaal je het gewone inschrijvingstarief.

Verminderd tarief kan bij een tweede inschrijving, een tweede studierichting, sociale vermindering

In deze bedragen is een administratieve bijdrage van 7 euro meegerekend.

Prijs toneelvoorstellingen

Vanaf de derde graad zijn er heel wat uitstappen naar toneelvoorstellingen, steeds aan studentenprijzen en groepstarief! De prijzen zijn afhankelijk van het aantal voorstellingen die de leerling bijwoont.