Premie voor activiteiten i.s.m. het gemeentebestuur

Organiseert jouw vereniging evenementen die openstaan voor een breed publiek? Dan kom je in aanmerking voor een extra financiële steun voor dit project. 

Via activiteiten in samenwerking met het gemeentebestuur wil het gemeentebestuur bijdragen aan buitengewone projecten die een significante meerwaarde voor de gemeente betekenen op vlak van cultuur, educatie of sport. Deze projecten hebben een regionale uitstraling.

De aanvraag dient uitvoeriger te worden toegelicht en minstens zes maanden op voorhand te worden ingediend. Verdere afspraken i.v.m. promotie, ondersteuning en subsidiëring worden na goedkeuring samen vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.